Fråga facket Fråga facket

Vi behöver en ny regering

Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Örnsköldsviks Allehanda 5 september 2014

Stora inkomst- och förmögenhetsklyftor försämrar Sverige och låter plånboken styra vilka liv vi kan leva. När arbetslösheten ökar och fördelningen blir allt mer skev, så minskar resurserna till det vi kan göra gemensamt. Till ungarnas skolor, till omsorg om våra äldre, till sjukvården och tryggheten för dig och mig om olyckan skulle vara framme.

Vi är oroliga över i vilken riktning Sverige går. Att regeringen konstant har prioriterat stora skattesänkningar och privatiseringar före samhällsinvesteringar och bättre välfärd.

Från LO:s sida är vi övertygade om att misstron inför framtiden hör samman med den alldeles för höga arbetslösheten, insikten om att välfärdssektorn är underfinansierad och det faktum att ojämlikheten i Sverige ökar snabbast i hela den industrialiserade världen.

När vi tillsammans med Novus opinion ställer frågan om LO-medlemmarna i norra Sverige tycker att regeringen har lyckats eller misslyckats med att bekämpa arbetslösheten så svarar bara 5 procent att de har lyckats. Hela 87 procent menar att de har misslyckats.

Den permanent höga arbetslösheten påverkar inte bara de individer som drabbas, den drabbar hela samhället med lägre skatteintäkter och större ojämlikhet som följd. Från LO:s sida kräver vi att politikerna tar jobben på allvar. Att arbetslösheten pressas ned och i ett första steg halveras till EU:s lägsta senast år 2020.

Vi vet vad hög arbetslöshet och försämrad välfärd får för konsekvenser. Konflikterna i ett samhälle ökar, otryggheten breder ut sig och resurserna räcker inte till våra äldsta och yngsta.

I regionen svarar 62 procent av LO-medlemmarna att klyftorna har ökat under de senaste åren. Endast 1 procent menar att klyftorna har minskat.

Det är dags att byta väg för Sverige. Stoppa fortsatta skattesänkningar och säga nej till privatiseringarna. Investera i fler och bättre jobb och öka resurserna till skolan, vården och omsorgen. Vi behöver en ny regering. Sverige kan bättre.

Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Karin Näsmark, ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland