Fråga facket Fråga facket

Slutreplik angående LOs debattartikel kring jämlikhet

Välfärd I repliker från Centerpartiet, Grön ungdom och TCO på vår debattartikel kring jämlikhet ifrågasätts om vi står upp för ett öppet och solidariskt samhälle. En del handlar nog om uppriktiga frågor och en del om missuppfattningar och feltolkningar men vi vill på ett mycket tydligt sätt slå fast vad vi menar och vad vi vill.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I repliker från Centerpartiet, Grön ungdom och TCO på vår debattartikel kring jämlikhet ifrågasätts om vi står upp för ett öppet och solidariskt samhälle. En del handlar nog om uppriktiga frågor och en del om missuppfattningar och feltolkningar men vi vill på ett mycket tydligt sätt slå fast vad vi menar och vad vi vill. När vi säger att vi vill återgå till den solidariska och reglerade invandringspolitiken som Socialdemokraterna historiskt har stått för är det två saker som är viktiga att framhålla.

För det första kommer vi alltid försvara asylrätten och vikten av att ge skydd till människor på flykt från krig och förföljelse. Sverige har under hela efterkrigstiden alltid välkomnat flyktingar. Det tycker vi är bra. I det systemet ingick att ge permanenta uppehållstillstånd till dem som fått asyl vilket vi bör återgå till. Vi accepterade de tillfälliga regler som infördes förra hösten då situationen var extrem men permanenta uppehållstillstånd är grundbulten för att människor ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige.

För det andra anser vi att systemet för arbetskraftsinvandring måste reformeras efter de förändringar och liberaliseringar som genomfördes av den förra Alliansregeringen tillsammans med Miljöpartiet. De nya reglerna innebär att arbetstagare är helt utlämnade till arbetsgivarna på ett olyckligt sätt. Arbetskraftsinvandringen bör riktas mot branscher där det finns arbetskraftsbrist annars sätts press på både löner och villkor och arbetskraftsinvandrare ställs mot nyanlända och andra på arbetsmarknaden.

Både de som kommit hit som flyktingar och de som har kommit för att arbeta från andra länder bidragit till att berika och bygga vårt land starkare. Öppenhet har tjänat Sverige väl men det måste vara ordning och reda.

Vad vi framförallt vill förmedla med artikeln är att det finns stora samhällsproblem att lösa. Samhällsproblem och ökande klyftor som LO-medlemmarna upplever i sin vardag och som skapar en legitim oro och där det ibland är lätt att peka på invandringen som problemet. Vår poäng är just att det är ett stort politiskt misslyckande som är orsaken, inte invandringen.

Vår analys är att det handlar om en utveckling som pågått i över 30 år när en nyliberal våg svept över världen. I dess spår har privatiseringar, avregleringar, skattesänkningar, försämrad välfärd, sämre arbetsvillkor och ökade klyftor följt. Marknaden skulle lösa alla problem men det blev precis tvärtom. Till och med organisationer som OECD och IMF pekar nu på att ojämlikheten påverkar även tillväxten på ett negativt sätt.

Det är dags att göra om och göra rätt. I vår artikel föreslår vi därför en rad åtgärder för att på allvar minska klyftorna i vårt land och komma åt de problem som våra medlemmar upplever. Bland annat vill vi införa totalstopp för vinstuttag i skolan och se över skolval och skolpeng för att minska segregationen. Reformera arbetsförmedlingen, börja beskatta kapital hårdare, satsa mer på pensionärer och barnfamiljer och på allvar göra något åt den utbredda ojämställdheten. Till att börja med. Det är om dessa saker vi borde debattera och diskutera och det gör vi gärna.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

LOs debattartikel Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet