Fråga facket Fråga facket

Ökade klyftor minskar BNP-tillväxten

SLUTREPLIK DN Debatt 24/8. Skattebetalarna och Timbro tycker att LO har fel när vi menar att skola, vård och omsorg behöver ytterligare resurser. Det är en analys de är tämligen ensamma om. Alla seriösa bedömare, såväl Konjunkturinstitutet, Finansdepartementet som SKL, är överens om att offentlig sektor behöver ett betydande resurstillskott de närmaste åren, skriver LO:s ledning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 31 augusti 2017

Ett sätt att få fram de nödvändiga resurserna är höjd kommunalskatt. Det menar vi är fel väg att gå då den är lika hög för en undersköterska som för en vd på Skattebetalarna. Vi vill istället att staten ökar statsbidragen. Det har Sverige råd med. De offentliga finanserna är starka och väntas i år visa på ett överskott på 40 miljarder kronor. LO-ekonomernas bedömning är också att högkonjunkturen fortsätter de närmaste åren med en årlig BNP-tillväxt på 2,5 till 3 procent.

Sverige är det land i OECD där inkomstskillnaderna ökat mest sedan 1980-talet. Både OECD och IMF har publicerat studier som visar att ökad ojämlikhet kan kopplas till lägre BNP-tillväxt. Enligt OECD skulle tillväxttakten i Sverige ha varit 20 procent högre, om det inte vore för de ökade inkomstskillnaderna. En huvudorsak är växande kapitalinkomster tillsammans med urholkade socialförsäkringar, försämrad a-kassa, generösa skatteavdrag för stora förmögenheter liksom avskaffad skatt på arv, förmögenheter och fastigheter.

Att Sverige i flera fall beskattar kapitalinkomster lägre än arbetsinkomster är dessutom inte rimligt. Därför föreslår LO en skatteväxling där skatten på kapital höjs och skatten på arbete sänks.

Vad Sverige behöver är en långsiktig ekonomisk politik för att minska klyftorna, bland annat genom en bred skattereform och ökade resurser till välfärden. Alternativet är att klyftorna fortsätter att öka med både lägre tillväxt och ökade sociala spänningar som följd. En sådan utveckling vore skadlig för såväl näringslivet som löntagarna. Det är sorgligt att Skattebetalarna och Timbro inte vill inse det.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
 Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande  och 
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare