Fråga facket Fråga facket

Nej, vi ljuger inte om Moderaternas politik

LO: M vill tvinga ner löner under levnadsstandard – låt oss vara tydliga om vad partiet planerar.Den senaste veckan har vi på LO kritiserats när vi påpekat vad som skulle ske om Moderaterna kommer till makten efter valet. Bland annat har en film där våra medlemmar uttrycker sin oro över en framtida moderatledd regering fått såväl ledande moderater som borgerliga ledarskribenter att gå i taket.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 22 april 2018

Vi förstår att det kan kännas obekvämt för Moderaterna att vi berättar sanningen om deras politiska förslag. De vill helt enkelt inte ha över 3,5 miljoner fackligt anslutna emot sig i valet. Därför gör Moderaterna allt för att lägga ut dimridåer och anklaga oss och andra som berättar om deras politik för att ”ljuga”. Men låt oss tydliggöra vad Moderaternas politik innebär.

1. Moderaterna vill lagstifta om lägre löner: Moderaterna har tillsammans med de övriga allianspartierna enats om att de vill lagstifta om så kallade inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år – med 70 procent av den kollektivavtalade ingångslönen.

Det skulle inte bara vara ett hot mot den svenska modellen, som innebär att fack och arbetsgivare förhandlar om lönerna på svensk arbetsmarknad, utan mot hela den fria förhandlingsrätten.

I länder som Tyskland där man har system med minimilön är det fritt fram för fack och arbetsgivare att förhandla fram högre löner. Men om alliansens förslag blir verklighet skulle det innebära att staten sätter ett lagstadgat maxtak på lönen.

Och då har vi inte ens nämnt hur förslaget skulle påverka lönerna på svensk arbetsmarknad.

Tidningen Arbetet gjorde nyligen en genomgång av vad olika yrkeskategorier skulle få ut om inträdesjobben blir verklighet. En fastighetsskötare och ett restaurangbiträde skulle landa på en lönenivå på strax över 11 000 kronor, för att ta två exempel.

Moderaterna vill alltså inte bara sätta den svenska modellen ur spel och låta politiker lagstifta om lägre löner. De vill dessutom att lönen ska vara så låg att man inom många yrkesgrupper kommer att få svårt att klara sig.

2. Moderaterna vill försämra anställningstryggheten: Om Moderaterna tar makten efter höstens val vill de göra upp med den gamla principen ”sist in först ut”. I stället ska kompetens väga tyngre vid uppsägningar.

Det är skrämmande att ett parti som gör anspråk på regeringsmakten har så dålig koll på hur arbetsrätten fungerar. Kompetens är nämligen redan i dag en grund i LAS. Uppsägningsförhandlingar på en arbetsplats handlar inte bara om anställningstid, utan om att personer också måste ha tillräckliga kvalifikationer för de tjänster som återstår efter neddragningar.

Turordningsreglerna är det enda som skyddar löntagare från godtyckliga uppsägningar. I dag har fackliga organisationer möjlighet att syna arbetsgivarens argument och bedömningar.

Det går bara att tolka Moderaterna som att de vill att arbetsgivaren ska kunna välja ut den de tycker är bäst och därmed försämra tryggheten.Om Moderaternas förslag blir verklighet skulle det i praktiken innebära att alla löntagare blir provanställda på livstid.

Sveriges löntagare har all anledning att vara oroliga för ett maktskifte efter valet. Därför kommer vi fortsätta att berätta om vilket samhälle Moderaterna vill ha om de skulle ta makten i september.


Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO
Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

 

��^+���A��B��