Fråga facket Fråga facket

Ekströms förslag en fråga för parterna

REPLIK DN DEBATT 24/4. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström föreslår kortare yrkespaket för att gymnasieungdomar som saknar examen ska komma ut på arbetsmarknaden. Men om förslaget ska få effekt måste parterna få ett mycket större inflytande över utbildningarnas innehåll och genomförande, skriver Therese Guovelin, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 26 april 2017

Regeringen menar att Skolverket i ”tät dialog med branscherna” ska utveckla yrkespaket så att kunskaper och färdigheter motsvarar det behov som branscher och arbetsgivare efterfrågar. Det är bra, men vi inom LO vill gå ett steg längre. Vi tycker att förslaget som sådant är en fråga för branschens parter.

Den utbildning som ges inom yrkespaketen måste vara anpassad till det som verkligen behövs på arbetsplatserna. Är det inte så kommer vi få en grupp unga som varken har en fullvärdig gymnasieutbildning eller ett jobb.

Samverkan sker bäst i de nationella programråd som redan finns på Skolverket men som i dag inte fungerar tillräckligt bra. Parternas synpunkter måste tas på mycket större allvar.

Dessutom måste programråden få inflytande över vilka som ger utbildningarna så att oseriösa aktörer kan rensas bort. För att kunna matcha utbildningar med arbetsmarknadens faktiska behov behöver dessutom den regionala nivån vara närvarande. Det är när branscherna på regional nivå kopplas på som det kan byggas en bro mellan arbetsmarknadsbehovet och utbildningen. Det är det som kommer avgöra om den här gruppen kommer i arbete eller inte.

Menar regeringen allvar med att de som idag går introduktionsprogrammen behöver stärkas för att kunna komma i arbete är en fortsatt utveckling av de regionala stödstrukturerna och branschernas inflytande ett måste.

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande