Fråga facket Fråga facket

Sjukförsäkringen måste bli en sjukförsäkring igen

Pandemin har på ett smärtsamt sätt blottat klyftorna i Sverige, inte minst när det gäller den orättvisa sjukförsäkringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Sydöstran 22 januari 2021

För oss som är fackligt engagerade har bristerna länge varit uppenbara. Vi får otaliga vittnesmål från medlemmar som hamnar i kläm när det politiska spelet verkar viktigare än att lösa de problem den trasiga sjukförsäkringen innebär.

Det är byggnadsarbetaren som skadat handen - och blir utan ersättning. Butiksbiträdet som skadat ryggen men som måste tillbaka till jobbet fast hon inte är frisk. Undersköterskan som vårdat covidsjuka, som själv blir smittad – och sedan utförsäkras.

Karensavdraget måste avskaffas helt och permanent. Arbetare riskerar annars att tvingas gå till jobbet fast de är sjuka. Många har helt enkelt inte råd att stanna hemma och därmed ökar risken för smittspridning. Skyddet för de som smittas av covid-19 i sitt arbete är otillräckligt. Arbetare som smittats på sin arbetsplats måste självklart få sin skada klassad som arbetsskada/-sjukdom.

•Den orimliga prövningen av arbetsförmågan mot en fiktiv arbetsmarknad vid sjukdag 180 måste avskaffas permanent. I dag avbryts allt för många rehabiliteringsprocesser på grund av ett stelbent regelverk och en allt för stram lagtillämpning. Ett väl förankrat utredningsförslag i den riktningen ligger på regeringens bord och väntar på ett riksdagsbeslut. För LO är det självklart att sjukas arbetsförmåga framöver måste prövas mot jobb som faktiskt existerar istället för mot låtsas-jobb.

•Försäkringsskyddet för de med osäkra och tidsbegränsade anställningar måste stärkas. Även här ligger väl förankrade utredningsförslag på regeringens bord och väntar på riksdagsbeslut.

•Arbetsmiljöverkets statistik över coronarelaterade anmälningar och ärenden visar på tydliga brister i arbetsgivarnas systematiska arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarna måste ges tydligare och starkare drivkrafter att motverka arbetsrelaterad ohälsa och underlätta återgången i arbete för sjukskrivna

Kort efter att LO offentliggjort sina krav sa Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Ekot att regeringen håller med LO om många av kraven. Regeringen har under pandemin gjort både mindre och tillfälliga förändringar av sjukförsäkringen.. Det är steg i rätt riktning men det räcker inte.

Vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet göra mer än att plocka poäng under pandemin måste betydligt mer göras, och det inom en snar framtid. Annars finns det också stor risk att väljarna straffar dem i nästa val.

I skuggan av pandemin borde faktiskt alla politiska partier som vill ha röster i nästa val inse att sjukförsäkringen behöver repareras. Det är helt enkelt inte värdigt ett modernt samhälle som Sverige att lämna sjuka människor i sticket!

LO:s krav på politiken är tydliga. Utredningsförslagen som lagts fram är både konkreta och realistiska. De behöver helt enkelt genomföras.

Vi kommer inte att ge oss förrän vi har en trygg sjukförsäkring för alla LO-förbundens medlemmar.

Lisa Bengtsson, andre vice ordförande LO