Pressmeddelanden

 • LOs ordförande på första maj: ”70 miljarder till välfärden”

  Regeringen bör satsa 70 miljarder på välfärden under de kommande fyra åren. Det är huvudbudskapet i LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldssons tal på första maj. 

 • En enig LO-styrelse står bakom Fastighets varsel

  En enig LO-styrelse står bakom Fastighets strejkvarsel på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Almega måste rätta sig efter de normerande avtalen inom industrin, enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 

 • Här talar LOs ledning på första maj

  LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson talar i Stockholm på första maj. Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande talar i Södertälje, Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande talar i Lerum och Härryda och LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson talar i Skövde. 

 • LO välkomnar riksdagens besked om lex Laval

  Idag röstade riksdagen för att lex Laval ska rivas upp. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson välkomnar beslutet. 

 • LO står bakom Fastighets strejkvarsel

  LO stödjer Fastighetsanställdas förbunds varsel om strejk på avtalsområdet Almega Fastighetsarbetsgivarna. Vi kan inte acceptera att fastighetsanställda inte ska få ta del av LOs låglönesatsning, säger LOs avtalssekreterare.

 • Stark sysselsättning men fortsatta matchningsproblem

  Hög BNP-tillväxt och kraftigt ökad sysselsättning. Så ser LO-ekonomernas prognos ut för svensk ekonomi våren 2017. I ”Ekonomiska utsikter” som släpptes på tisdagen pekar LO-ekonomerna också på behovet av kraftigt ökade statsbidrag för att klara välfärden de närmsta åren. 

 • LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskilt fokus kring arbetslöshet och inkomstskillnader. 

 • LO-ekonomerna presenterar Ekonomiska utsikter

  LO-ekonomerna presenterar sin konjunkturprognos Ekonomiska utsikter. I rapporten läggs särskilt fokus kring arbetslöshet och inkomstskillnader. 

 • Avblåst strejk en seger för lågavlönade

  LO välkomnar att arbetsgivarna har gått med på Hotell- och restaurangfackets krav om en låglönesatsning. En seger för de lågavlönade och den svenska modellen, menar LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson 

 • LO står bakom Hotell- och Restaurangfackets varsel

  En enig LO-styrelse står bakom Hotell- och Restaurangfackets strejkvarsel. Arbetsgivarnas besked är oacceptabelt, enligt LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. 

 • Låglönesatsning fastlagd

  LO välkomnar beskedet att fack och arbetsgivare inom industrin kommit överens om ett treårigt avtal. Inte minst är det viktigt att LO-samordningens låglönesatsning nu är fastlagd, enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson. 

 • Seminarium om LOs Utbildningsjobb

  Måndag den 3 april arrangerar LO ett seminarium med utgångspunkt i förslaget om Utbildningsjobb. Deltagarna ger sin syn på vad som behövs för att hantera tudelningen på arbetsmarknaden. Representanter för media är välkomna att närvara 

 • LO presenterar ny modell för etablering på arbetsmarknaden

  En ny modell för utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader. Det är LOs förslag på etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Planen för det LO kallar för utbildningsjobb presenterades på en pressträff på måndagen.

 • LO kallar till presskonferens

  LO presenterar en ny modell för etablering på arbetsmarknaden med särskilt fokus på utrikes födda.  

 • Deltidsarbete påverkar kvinnors löner negativt

  Det är svårt för många LO-medlemmar att kombinera arbetsliv och familjeliv på grund av öppettiderna i barnomsorgen visar LOs årliga Jämställdhetsbarometer. Barometern visar också att det utbredda deltidsarbetet för arbetarkvinnor har en stor påverkan på lönen.   

 • Arbetarkvinnor värst drabbade av visstids- och deltidsproblematik.

  Var fjärde arbetarkvinna är  tidsbegränsat anställd och över hälften av alla kvinnor i arbetaryrken jobbar deltid. Det visar LOs rapport ”Anställningsformer och arbetstider 2017”. 

 • LO står bakom utredning om vinstbegränsning i välfärden

  LO välkomnar Reepalu-utredningens förslag på ett vinsttak i välfärden. Det framkommer av det remissvar som LO lämnat in till Finansdepartementet. 

 • Makteliten - reglerar inte sig själva

  Inkomstskillnaden mellan en vanlig löntagare och makteliten i samhället är den största i modern tid. Det visar LOs årliga genomgång ”Makteliten” som presenteras för 17:e gången. 2015 hade de 50 direktörer på svenska storföretag som ingår i makteliten en genomsnittlig inkomst motsvarande drygt 54 industriarbetarlöner. 

 • Makteliten

  För 17:e året i rad presenterar LO rapporten Makteliten som jämför inkomstskillnaderna mellan vanliga löntagare och Sveriges maktelit. Undersökningen speglar makt­elitens inkomstutveckling från 1950 och framåt, och omfattar närmare 200 maktpositioner i bland annat näringsliv, politik och media. I årets rapport ingår också en undersökning av löneskillnaderna inom storföretagen mellan vd:n och de anställda. 

 • Makteliten

  Rapporten Makteliten jämför inkomstskillnaderna mellan vanliga löntagare och Sveriges maktelit. Se presskonferensen i LO Play onsdag kl. 10.00. 

Sida 7 av 461...45678910...46