Fråga facket Fråga facket

Bättre och bättre dag för dag?

Rapport För de allra flesta människor i Sverige är lönearbete en ekonomisk nödvändighet. Möjligheten att själv ”välja” och styra över sitt liv begränsas därför under ett antal timmar varje vecka av de villkor och förutsättningar som råder på arbetet. Den tid vi tillbringar på arbetet har stor inverkan på hur vi mår, både på och utanför arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel

Olika arbeten ser väldigt olika ut; de kräver skilda saker av arbetstagaren, utsätter denne för olika nivåer av ansträngning och press och ger olika frihetsgrader. Hur vi påverkas av tiden på arbetet beror således i hög grad på vad vi jobbar med.

Inte sällan är dessa skillnader också direkt kopplade till både klass och kön. Kvinnor och män, och arbetare och tjänstemän, befinner sig i mångt och mycket på olika arbetsmarknader, vilket också innebär att arbetsmiljöerna de utför sitt arbete i ser olika ut och innefattar skilda risker och problem.

Möjligheten att välja bort en dålig arbetsgivare eller ett slitsamt eller farligt arbete varierar också i hög grad med den ekonomiska situation arbetstagaren befinner sig i.

I den här rapporten beskrivs hur arbetsmiljön och den arbetsrelaterade hälsan har förändrats i Sverige under de senaste 25 åren. För att förstå och möta de problem och utmaningar som finns på området behövs en tydlig och övergripande beskrivning av utvecklingen. För att minska ojämlikheten och ojämställdheten i tillgången till en god arbetsmiljö och god hälsa krävs ett flertal reformer.

En lägesbild säger inte allt – det är istället de över tid uppmätta förändringarna som ger oss en djupare kunskap om mönster och trender. Dessa mönster kan hjälpa oss att svara på frågorna: Hur har arbetsmiljön förändrats över tid och hur kan den göras bättre i dag?

Ladda ned rapporten Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel (pdf)