Facket direkt facketdirekt.nu

Sexuella trakasserier - Kapitel 4: Roller och organisering

Publicerades den

Längd: 2 min 45 sek

Område: Sexuella trakasserier

Kopiera länk för delning

Skyddsombud, förhandlare, medlem - samverka, driva på, uppmärksamma brister. Vem gör vad i din organisation?

Klicka här för att komma till sidan med de andra filmerna i utbildningsserien om sexuella trakasserier