Facket direkt facketdirekt.nu

Sexuella trakasserier - Kapitel 2: Diskrimineringslagen

Publicerades den

Längd: 5 min 30 sek

Område: Sexuella trakasserier

Kopiera länk för delning

Kapitel 2: Du är troligen bekant med diskrimineringslagen, men vad betyder den för dig i din roll som skyddsombud?

Klicka här för att komma till sidan med de andra filmerna i utbildningsserien om sexuella trakasserier