Facket direkt facketdirekt.nu

Inriktning för organisering

Fokuseringen på att organisera, värva medlemmar och på att behålla de som redan är medlemmar, ska fortsätta och skärpas ytterligare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Organisering och medlemsvärvning ska vara ett prioriterat område som genomsyrar all verksamhet och vara ett gemensamt ansvar för alla LO-förbund, alla klubbar, sektioner och avdelningar. Det ska vara en av de högst prioriterade frågan i LOs styrelse och ska arbetas med tvärfackligt i kommunerna och i LO-distrikten.

Läs hela dokumentet som antogs av LOs representantskap i oktober 2013: Inriktning för organisering och medlemsvärvning fram till kongressen 2016 (pdf)