Facket direkt facketdirekt.nu

Vad gör vi

Opinionsbildning Vad innebär det förbundsgemensamma arbetet med Alla kan göra något?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Målet är att alla fackligt förtroendevalda ska ha verktyg och argument för att våga ta debatten. Det kan vara på arbetsplatsen, vid fika- eller middagsbordet eller i barnens skola. De förtroendevalda ska känna att de har fakta och trygghet att prata om dessa frågor. För att det ska bli så består arbetet av flera delar:

Utbildning

Alla fackligt förtroendevalda ska genomgå utbildning kring ämnet. En endagsutbildning är framtagen som också är möjlig att genomföra som studiecirkel. Cirka 160 handledare finns utbildade för att genomföra utbildningarna. Förbunden genomför egna utbildningar och LO-distrikten genomför tvärfackliga.

Ämnet ska finnas med i alla kurser i anpassad form. Det finns också målgruppsanpassade material om hur man som klubbordförande, valberedare och skyddsombud ska motverka rasism och diskriminering.

Nå ungdomar

En ordentlig satsning görs för att nå ut i gymnasieskolorna för att på ett tidigt stadium nå ungdomar med diskussioner om värderingar och om tolerans. Detta arbete sker via riktade insatser i samarbete med Expo och under 2014 genomförs det i 40 kommuner runt om i Sverige. Målet är att nå 5 000 elever och 1 500 lärare.

Diskutera

Diskussioner om att motverka främlingsfientlighet och rasism ska lyftas på fackliga möten och sammankomster för att tydliggöra att det är en viktig del i vårt fackliga uppdrag. Det fackliga löftet och rasism går aldrig att kombinera. Ett organiserat gemensamt arbete sker i ett antal kommuner med Socialdemokraterna, SSU, Unga Örnar, Tro och Solidaritet och S-kvinnor.

Opinionsbildning

Det ska vara så många som möjligt som gör något. Därför samordnar LO arbetet med att ta fram strategier för hur vi kan påverka politiken nationellt, regionalt och lokalt. Kulturen används som ett opinionsbildande verktyg. En teater är framtagen tillsammans med gruppen "Tage Granit". Den ska användas lokalt för att få igång diskussioner om hur man som förtroendevald kan bemöta rasism och främlingsfientlighet.

Utbildning

Är du intresserad av att gå en utbildning eller vill ha kontakt med någon handledare kontakta ditt förbund eller LO-distrikt.