Fråga facket Fråga facket

Vi har ett bra system för tjänstepensioner

Välfärd Slutreplik. Företrädare för några försäkringsbolag kritiserar på dn.se/debatt dagens system för tjänstepensioner. De hävdar bland annat att det råder ett ”flyttförbud”, vilket är direkt vilseledande, skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 1 augusti 2013 (slutreplik)

De löntagare som omfattas av de kollektivavtalade tjänstepensionerna har full flytträtt inom ramen för pensionsplanerna och kan välja fritt mellan en rad olika försäkringsbolag (inom både traditionell försäkring och fondförsäkring) med över hundra fonder som alla har låga avgifter och god historisk avkastning.
 
Vi har idag ett enkelt, billigt och bra system för tjänstepensioner. De mångmiljardbelopp som sätts av till pensioner varje år hanteras på ett ansvarsfullt sätt vilket tryggar löntagarnas framtida pensioner.
 
Genom upphandlingar i fri konkurrens mellan olika aktörer hålls kostnaderna nere samtidigt som produkterna utvecklas. För våra upphandlingar har vi tre tydliga utgångspunkter: finansiell stabilitet, låga kostnader och möjlighet till hög avkastning.
 
Avgifterna är i snitt hälften så höga som om samma fondandelar skulle köpas utanför tjänstepensionerna. Resultatet blir högre pensioner till lägre kostnad. För företagen innebär dagens system en enkel och effektiv hantering.
 
För att öka flexibiliteten ytterligare anser vi att det ska vara möjligt att slå ihop flera intjänade pensionsrätter, så kallade fribrev, från olika bolag till en försäkring i ett bolag. Idag gör skattelagstiftningen detta omöjligt.
 
Under mer än 10 år fram till och med 2006 kunde alla försäkringsbolag erbjuda sina produkter inom ramen för tjänstepensionerna. Bolagen hade då alla möjligheter att sänka sina avgifter och utveckla sina produkter. Tyvärr valde de att inte göra så. Avgifterna förblev höga och produkterna utvecklades inte. Först i och med våra upphandlingar har det genomförts en rad förbättringar.

På stora delar av pensionsmarknaden råder en bristande balans mellan köpare och säljare. Därigenom skiljer den sig från flertalet marknader.
 
Grundproblemet är att säljarna har ett betydande informationsövertag. Det är en följd av den dåliga transparens som råder, främst när det gäller olika avgifter och provisioner. Den gör det svårt för enskilda att göra informerade val. Inte minst är det svårt att beräkna de effekter som avgifter har på lång sikt. Det finns konsultföretag som erbjuder konsumenterna rådgivning men en betydande del av de företagens intäkter kommer ofta från försäkringsbolagen.
 
Tjänstepensionerna är en del av anställningsavtalen. En förutsättning för att de ska vara långsiktigt stabila är att de regleras genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter och inte genom lagstiftning.

Cecilia Fahlberg, ordförande, PTK
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Christer Ågren, vvd, Svenskt Näringsliv