Fråga facket Fråga facket

Torbjörn Johanssons första maj-tal 2022

Första maj LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson höll sitt första maj-tal i Hjo.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det talade ordet gäller

Kamrater, 

Det är 1 maj och vi samlas för att manifestera arbetarrörelsens dag. 

Jag läste nyligen i en skrift om Hjo där man beskrev staden på följande sätt:

Hjo har om dagen ett pulserande liv, som om aftonen övergår i en lugnare rytm då månen lägger ett trolskt sken över staden, ackompanjerat av musiken från stadsparken.

Visst är Hjo fantastiskt!

Själv är jag uppväxt i Skara och har en sommarstuga i Sjötorp och ser mig själv som en västgöte i kropp och själ.

Jag kommer ihåg er slogan, I LOVE HJO, helt underbar, det måste vara den bästa kommun-sloganen någonsin.

Och jag lovar er att jag inte ska tala så länge utan ni ska få tid att se det trolska skenet. 

Men vi bjuds idag på ett annat sken.

Skenet av röda fanor!

Våra fanor!

Fanor som markerar vår samhörighet och våra gemensamma värderingar.

Vi samlas under blå-gula fanor och inser att varken världen eller Sverige är detsamma som för bara ett par år sedan.

Vi samlas under svenska fanor, men de skulle kunna vara ukrainska.

För när vi samlas i Hjo idag tänker vi också på människorna i Ukraina.

De bor en bit bort på andra sidan Östersjön.

Många städer där ukrainarna levt sina liv är sönderbombade.

Ekonomin är slagen i spillror.

Familjer har slitits isär.

Kamrater, de är människor som vi.

Människor som vill ha ett arbete för att kunna försörja sig.

Arbete med schysta villkor.

De vill som vi tala med sina barn på morgonen över frukosten och fråga om de gjort läxan, lämna och hämta dem på fritids, samlas till middag och kanske en stunds mys i soffan innan det är dags att lägga sig.

De ukrainska föräldrarna vill säkert sitta tillsammans med en kopp thé eller kaffe på kvällen.

Precis som vi vill de känna tillit inför framtiden och diskutera den och drömmar som kan slå in.

Nu har tillvaron och drömmarna slagits i tusen bitar för alla människor i Ukraina.

Vi känner med dem, det är helt förfärliga bilder vi ser på nyheterna.

Kanske med en bitter smak av oro inför vår egen framtid.

Men framför allt vet vi att vi är starkast när vi sluter oss samman hjälps åt och håller ihop.

Låt oss sträcka ut händerna till varandra och inte minst till människorna i Ukraina.

Vi behöver alla en gemenskap inför framtiden.

Har du möjlighet så sträck ut en hand till människorna i Ukraina.

Bidra gärna med en slant till Palmecentrets insamling till Ukraina, eller någon annan insamling till Ukraina

* * *

Vänner, 

Första Maj är arbetarnas högtidsdag.  

Varje år samlas vi för att visa vårt motstånd mot orättvisor, förtryck och utnyttjande.

Och för att visa vår beslutsamhet i att bygga ett jämlikt samhälle där vi är fria att leva de liv vi drömmer om.

Och samtidigt som vi lyfter blicken och tillsammans formulerar visioner så måste vi vara väl förankrade i vardagen för vanligt folk.

Till exempel har pandemin tydliggjort det svenska klassamhället.

Den slog hårdare mot arbetare än tjänstemän. Och hårdast slog den mot arbetarkvinnor.

Drygt 95 procent av alla LO arbetare gick till jobbet varje dag trots pandemin.

Det saknades skyddsutrustning.

De fick inte tillräckligt med utbildning och handledning.

Därför är det mer angeläget än på länge att uppmärksamma arbetares villkor denna första maj.

* * *

Första Maj är en dag då många tal hålls av fackligt aktiva, politiker och andra ledare.

Men det här är inte en dag för tal av ledningspersoner.

Det är en dag för dig som jobbar i kassan på Ica eller Statoil.

För dig som torkar snoriga näsor på förskolan.

För dig som bygger bilar, kör långtradare eller steker hamburgare.

En dag för alla unga och gamla, födda här eller i ett annat land, som varje dag går till jobbet.

En dag för alla som ser till att samhället fungerar både i vardag och kris.

Det är er dag! Vår dag! Arbetarnas dag!

En dag för vanligt folk!

Och hör här!

En förutsättning för vi ska kunna bygga ett bättre, tryggare och jämlikare samhälle, och för att vi ska kunna bygga ett robustare Sverige, med arbete åt alla, är att det förs en politik som gynnar vanligt folk.

Nu har vi möjligheten!

Vi ska fortsätta bygga Sverige starkare med en politik för vanligt folk!

Nu i september har vi det viktigaste tillfället att påverka svensk politik för de närmsta fyra åren.

I valrörelsen ska vi göra vårt absolut bästa för en socialdemokratisk valseger!

Naturligtvis kommer LO bedriva en facklig valrörelse.

Fackföreningar startade det socialdemokratiska partiet och vi kommer ta ansvar för att partiet driver en politik som är bra för vanligt folk, vårt folk.

LO ställer krav på fler och tryggare jobb, investeringar i hela samhället, schysta arbetsvillkor, bättre arbetsmiljö och en pension som det går att leva på.

Vi ska ha en stark välfärd, gemensamt finansierad. Inte nedskärningar eller vinstjakt som försvagar skolan, vården och omsorgen.

Trygghet där vi bor och ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla har rätt att känna sig trygga och dessutom ska vi reglera arbetskraftsinvandringen.

Det är krav för att vanligt folk ska få det bättre.

Tillsammans kommer vi att anstränga oss för att samhället ska bli bättre.

* * *

Sedan är det så mina vänner.

Inom fackföreningsrörelsen så kan vi påverka på flera sätt.

Makt. Makt att sluta egna avtal.

De kollektivavtal som vi sluter med arbetsgivarna.

Rikstäckande kollektivavtal som ger samma lägstanivåer för alla som jobbar i samma bransch.

Då kan inte en arbetsgivare pressa anställda att acceptera lägre löner eller sämre arbetsvillkor.

Arbetare ska inte konkurrera med varandra om jobben genom att tvingas jobba till lägre lön eller sämre villkor.

Som avtalssekreterare på LO är det min uppgift att samordna avtalsrörelsen.

En avtalsrörelse som vi, LO och förbunden, gemensamt förbereder samtidigt som valrörelsen pågår.

Det genomförs, just nu, möten runt om i landet på klubbar och sektioner, avdelningar och i förbundsstyrelser.

Och man kan konstatera att:

Coronaåren har varit oerhört tuffa för arbetare.

Dels har ni stått i fronten i pandemin.

Dels har ni fått sämst löneutveckling.

Det finns dessutom en rädsla för bestående inflation.

Ett par riktiga skitår för arbetare, om man ska vara ärlig.

Det ska vi göra upp med i avtalsrörelsen.

Förbunden har satt upp gemensamma mål som vi ska nå.

Det handlar om reallöneförbättringar, jämställda löner, begränsningar av arbetsgivarnas rätt att inskränka vår fritid och våra rättigheter, bland annat.

Det är djärva mål som vi har några år på oss att nå. 

Vi ska verkligen göra allt vi kan för att nå dem.

Avtalsrörelsen äger inte rum i ett vakuum utan är en fråga som i allra högsta grad påverkas av vår samtid.

Därför vet vi att avtalsrörelsen kommer att påverkas av pandemins efterdyningar, av kriget i Ukraina och en inflation som har tagit fart.

Samtiden är också er verklighet.

Bensin och diesel har blivit dyrare, kanske saknar er arbetsplats delar som fastnat någonstans i världen på grund av pandemin.

Maten blir dyrare.

Detta ska LO och förbunden ta fasta på i den kommande avtalsrörelsen när vi bestämmer oss för vilka krav vi ska ställa.

Samtidigt måste vi vara starka och välorganiserade för att få igenom våra krav.

Och fackföreningens styrka har alltid varit och kommer alltid vara att vi arbetare organiserar oss.

Ni kommer väl ihåg det fackliga löftet?

"Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav."

Vår makt ligger i att vi är välorganiserade.

Att vi samverkar med Socialdemokraterna.

Tillsammans bygger vi de fackliga värnen.

Arbete åt alla är ett självklart mål för både LO och Socialdemokraterna.

Och i tider av arbetslöshet ökar risken att arbetare ställs mot arbetare.

Då hotas det fackliga löftet, eftersom arbetare tvingas att konkurrera med varandra om jobben.

När många har jobb är det i stället arbetsgivarna som får konkurrera med varandra om arbetskraften, och då är det lättare att ställa krav på bra löner och arbetsvillkor.

Sverige behöver en aktiv arbetsmarknadspolitik.

När man måste lämna ett jobb och söka ett nytt ska man få stöd att komma i arbete igen.

Inte minst är det viktigt för det 100-tal människor i Hjo som är arbetslösa.

Arbetsmarknaden förändras ständigt och vi måste lära nytt för att kunna ta de nya jobb som växer fram.

Därför krävs en utbildningspolitik som ger den arbetslöse rätt kompetens och möjlighet att ställa om till ett nytt jobb, i stället för att behöva konkurrera om lägre kvalificerade jobb.

En bra a-kassa – en a-kassa som är bättre än den vi har idag.

A-kassan är en omställningsförsäkring som den som har jobb är med och betalar, så att den arbetslöse på väg mot ett nytt jobb får en ekonomisk trygghet.

Klarar man inte sin vardagsekonomi under arbetslösheten finns risken att man utnyttjas och pressas ta ett jobb till lägre lön än vad kollektivavtalet säger.

Därför fungerar en bra a-kassa som skydd för både den arbetslöse och för de anställdas löner.

Det är trygghet för vanligt folk.

* * *

Mötesdeltagare och vänner,

Tillsammans kan vi lösa våra gemensamma problem.

Kampen för demokratin i Sverige var något vi fick kämpa för.

Till exempel höll August Palm ett möte i Göteborg.

Mäster Palms uppmaning på mötet var enkel:

”Du som inte bär hela kläder, du som inte har råd att ge dina barn mat varje dag, du som inte kan läsa eller skriva – du är lika mycket värd som den välklädde, välutbildade och välnärde ägaren av varvet eller fabriken där du sliter varje dag. Vi har alla samma värde. Och om vi organiserar oss kan vi skapa ett samhälle där vi också behandlas så”.

Insikten om att en vanlig arbetare har samma värde som dem som var högre upp på klasstegen, var inget mindre än en bomb vid den här tiden. 

Där och då började de organisera sig och det har vi gjort sedan dess.

Låt oss fortsätta kämpa för demokratin i det Sverige vi vill ha.

Det är när vi på allvar förstår vilka rättigheter vi har och vilka möjligheter det ger – att makten att förändra finns där - det är därför vi ska ta makten och göra skillnad.

För oss själva, för våra jämlikar.

Vårt mänskliga värde är inte relativt och det kan inte mätas i pengar.

Inte 1882 när August Palm höll sitt tal.

Och inte idag.

Många arbetade för att införa allmän rösträtt för både kvinnor och män och lika rösträtt, i arbetarrörelsens barndom var det många som fick sitta i fängelse för att vi ska ha den rätt vi har nu.

Men slaget om demokratin måste vi ta varje dag.

Vi kan aldrig ta den förgivet.

Jag tror på ett Sverige som vi skapar tillsammans, som är större än en sammanslutning av människor på en geografisk yta, som är en gemenskap där vi känner ansvar för varandra.

Där människors engagemang och vilja till arbete och förändring är det som bygger samhället starkt.

Där vi välkomnar människor som flyr krig och förtryck.

Där ingen lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka utan lyfts upp.

Ett öppet Sverige där vi både strävar efter att ha de mest högteknologiska företagen, spetsforskning och miljöteknik i den absolut framkanten och att Sverige ska vara mest jämställda och jämlika landet i världen.

Ett sammanhållet och solidariskt samhälle är en förutsättning för ett rikt och välmående land.

Sverige ska vara ett land i arbete. Med investeringar i nya bostäder, infrastruktur, i företagande, och på att utbilda människor till jobb.

Så pressas arbetslösheten tillbaka.

Klimatomställningen är nödvändigt för planetens framtid och det stärker vår konkurrenskraft och livskvalitet.

Så vi måste ta täten i klimatarbetet.

Detta är vårt gemensamma framtidsprojekt.

Så bygger vi ett Sverige att vara stolt över.

Kamrater!

Låt oss fortsätta bygga ett modernt Sverige där alla människor får del av möjligheterna.

Ett Sverige som bygger på insikten att det bästa samhället är ett samhälle som är människan till stöd.

Se människan – hennes utveckling och frihet, hennes törst att lära och bilda sig, hennes vilja att växa och spränga nya gränser, hennes ansvarskännande för kommande generationer, hennes solidaritet och kärlek till andra människor. 

Här i Hjo, här i Sverige och i hela världen.

* * *

Till sist.

Tillsammans ska vi se till att vi i valet i september får en socialdemokratisk regering.

I Sverige ska vi inte ställa grupper mot varandra, istället ska politiken i landet stärka medborgarna!

Det är det bästa för vanligt folk!

Tack för att ni lyssnade!

Nu är det väl snart dags för det där trolska skenet. 

Tack.