Fråga facket Fråga facket

Ge skyddsombuden bättre förutsättningar

Partierna på högerkanten vill försvåra skyddsombudens jobb. Vi vill gå andra vägen, och öka deras möjligheter. De borgerliga partierna borde tänka om, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 28 april 2021

Skyddsombudens arbete handlar ytterst om liv och död. Det senaste året har skyddsombud runt om i landet tagit strid för rätten till skyddsutrustning för de anställda inom sjukvården, på bygget, i äldreomsorgen, matbutiken och lokaltrafiken.

Ändå är deras arbete hotat. Idag, på den internationella Arbetsmiljödagen, vill vi uppmana de borgerliga partierna, som ifrågasatt skyddsombudens roll att tänka om: stå upp för skyddsombuden och ge dem bättre möjligheter att göra sitt livsviktiga jobb!

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud. Sammanlagt finns det närmare 100 000 skyddsombud i Sverige. De har genom sin branschkunskap och kännedom om den lokala arbetsmiljön en helt avgörande betydelse för att du och jag ska må bra på jobbet. Trots detta får skyddsombuden sällan utrymme i den politiska debatten. Tvärtom, flera riksdagspartier på högerkanten vill försvåra skyddsombudens möjlighet att göra sitt jobb.

Sverigedemokraterna har till och med gått så långt att de vill ersätta de regionala skyddsombuden med statliga arbetsmiljörådgivare. Ett förslag som ursprungligen kommer från arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Om det blir verklighet kan en unik svensk resurs i arbetsmiljöarbetet gå förlorad.

Till skillnad från statliga arbetsmiljöinspektörer som ska kontrollera och vid behov utdöma straff till arbetsgivarna ska skyddsombuden förbättra arbetsmiljön tillsammans med arbetsgivarna. Skyddsombuden och arbetsgivarna har under det gångna året gemensamt gjort riskbedömningar och tagit fram åtgärdsplaner för att minska risken för smittspridning och ohälsa. Det har handlat om särskilda skyddsronder för att säkerställa att medarbetare inom våra samhällsviktiga verksamheter fått rätt utrustning och utbildning för att minska smittrisken.

Enbart de regionala skyddsombuden inom LO-förbunden gjorde under 2020 över 40 000 arbetsplatsbesök. Trots pandemin har skyddsombuden inte ställt in – de har ställt om. Det har snart gått ett år sedan Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade ned förslaget om utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud.

Ett förslag som på allvar skulle förhindra att fler arbetstagare blir sjuka, skadar sig eller dör av jobbet. Pandemin har sedan dess blixtbelyst hur viktigt det är med en fungerande samverkan mellan skyddsombud och arbetsgivare.  Det borde vara skäl nog för borgerliga partier som Moderaterna och Sverigedemokraterna att tänka om. LO och Socialdemokraterna kommer outtröttligt fortsätta kämpa för att alla ska ha rätt att komma hem från jobbet hela och friska. För att det ska vara möjligt behöver vi förstärka det lokala arbetsmiljöarbetet och ge våra skyddsombud rätt förutsättningar att göra sitt jobb. 

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister, S
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare