Torbjörn Johansson

  • »Det är inte arbets­miljölagen som ska ­ändras utan hur den följs.«

    Självklart ska delar av arbetsmiljölagen, och framför allt dess föreskrifter, hela tiden anpassas till den sociala och tekniska utvecklingen. Vilket också sker. Många av dessa förändringar tar just sikte på det mellanmänskliga samarbetet och att löntagaren behöver mer inflytande över sitt arbete. Men den grund som arbetsmiljölagen fick 1978 har visat sig mycket framsynt och fungerar. Den behöver inte alls ändras.

  • Regeringen måste stoppa bärkaoset

Sida 4 av 41234