Torbjörn Johansson

 • Arbetsgivare ska inte utse skyddsombud

  Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. Men arbetsgivare kan aldrig utse ombud för löntagarna, skriver Torbjörn Johansson, LO.

 • Visa att Sverige kan bättre!

  På söndag väljer Sverige väg. LO och LO:s medlemsförbund kommer ända fram till vallokalerna stänger att jobba för regeringsskifte.

 • Dags att byta väg för Sverige

  Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

 • Vi behöver en ny regering

  Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

 • Din röst behövs i ödesvalet!

  Mycket står på spel i höstens val, skriver LO:s ledning. Ohållbara skattesänkningar och privatiseringar – eller investeringar i vår gemensamma välfärd. Ditt stöd behövs!

 • Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb

  Christer Ågren drar i sitt inlägg (Brännpunkt 4/8) ”Sluta svartmåla bemanningsbranschen” långtgående slutsatser av en utredning som det egentligen bara går att dra en enda slutsats av: sekretesslagen behöver ändras så att myndigheter tillåts lämna ut uppgifter till staten.

 • Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb

  Christer Ågren drar i sitt inlägg (Brännpunkt 4/8) ”Sluta svartmåla bemanningsbranschen” långtgående slutsatser av en utredning som det egentligen bara går att dra en enda slutsats av: sekretesslagen behöver ändras så att myndigheter tillåts lämna ut uppgifter till staten. Det skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och ombudsman Kent Ackholt i en replik på Christer Ågrens debattartikel på Brännpunkt.

 • FP:s förslag bryter mot mänskliga rättigheter

  Replik från LO om strejkrätten. LO kan aldrig acceptera Folkpartiets och därmed Alliansens kraftiga attack mot strejkrätten.

 • EU-samarbetet är avgörande för jobben och välfärden

  Debattartikeln är publicerad i ett antal lokaltidningar med lokala siffror under tiden 6-23 maj signerad av någon i LOs ledning samt en lokal företrädare

 • Sänk inte säkerhetskraven

  EU-kommissionen – påhejad av Sveriges regering –vill att många arbetsmiljöregler bara ska gälla storföretag. Det är en farlig väg att gå, skriver två LO-företrädare.

 • Kvinnor ska inte behöva jobba gratis

  Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.53 varje dag. Män har betalt hela dagen. Vi tycker dock att det är dags för lön hela dagen, även för kvinnor, skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och en rad andra debattörer.

 • LO bejakar öppenhet - men inte rovdrift på människor

  LO tror på öppenhet. LO:s linje har aldrig varit slutenhet eller stängda gränser. Inte för företag, inte för idéer inte för människor. Sverige är ett litet land. Vår öppenhet mot omvärlden är en avgörande faktor för vår ekonomiska framgång.

 • Regeringen prioriterar fel – annan politik behövs

  Vid årsskiftet trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Där används tolv miljarder kronor för att sänka inkomstskatten. Men budgeten är tom på det som ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.

 • Så vill LO skapa fler jobb

  Vid årsskiftet trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Där används 12 miljarder kronor för att sänka inkomstskatten. Men budgeten är tom på det som ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.

 • Kapa inte företagshälsan

  Efter ett flertal år med sjunkande ohälsotal ökar nu sjukskrivningarna. I det läget väljer regeringen att nästan helt rycka bort de pengar som tidigare anslagits till företagshälsan. 345 miljoner kronor skärs ned till 30. Det kommer direkt att påverka tusentals människor som i dag får stöd av företagshälsovården, varav många är medlemmar i något av LO-förbunden, det skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

 • Varje vecka dör någon på jobbet

  LO och S: Arbetsmiljöverket måste ges muskler att hindra olyckor som den på koksverket i Luleå.

 • Vi har ett bra system för tjänstepensioner

  Slutreplik. Företrädare för några försäkringsbolag kritiserar på dn.se/debatt dagens system för tjänstepensioner. De hävdar bland annat att det råder ett ”flyttförbud”, vilket är direkt vilseledande, skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

 • Förslag om fri flytträtt kan sänka pensionerna

  Starkt stöd. Dagens system för tjänstepensioner fungerar bra tycker allmänheten, enligt en undersökning. Men utredningsförslaget om fri flytträtt av pensionsmedel, som nu behandlas i regeringen, riskerar att slå undan benen för en effektiv förvaltning av 1 600 miljarder kronor, skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

 • LO & S: Vi kräver nollvision för dödsolyckor på arbetet

  Med en effektivare arbetsmiljölag, ett starkare Arbetsmiljöverk och ett rättsväsen som är kunnigt i arbetsmiljöfrågor blir arbetsmiljön bättre. Det skriver Torbjörn Johansson (LO) och Ylva Johansson (S) i ett antal förslag för förbättrad arbetsmiljö.

 • Carl B Hamilton är ute och cyklar

  Carl B Hamilton är ute och cyklar - på tandemcykel. Han hävdar dels att de försäkrade inte fått något ut av överenskommelsen om återbetalningar, dels att det är LO och Svenskt Näringsliv som kommer att få de återbetalade miljarderna. Dubbeltrams alltså.

Sida 3 av 41234