Torbjörn Johansson

 • Regeringen prioriterar fel – annan politik behövs

  Vid årsskiftet trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Där används tolv miljarder kronor för att sänka inkomstskatten. Men budgeten är tom på det som ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.

 • Så vill LO skapa fler jobb

  Vid årsskiftet trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Där används 12 miljarder kronor för att sänka inkomstskatten. Men budgeten är tom på det som ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupper med hög konsumtionsbenägenhet.

 • Kapa inte företagshälsan

  Efter ett flertal år med sjunkande ohälsotal ökar nu sjukskrivningarna. I det läget väljer regeringen att nästan helt rycka bort de pengar som tidigare anslagits till företagshälsan. 345 miljoner kronor skärs ned till 30. Det kommer direkt att påverka tusentals människor som i dag får stöd av företagshälsovården, varav många är medlemmar i något av LO-förbunden, det skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

 • Varje vecka dör någon på jobbet

  LO och S: Arbetsmiljöverket måste ges muskler att hindra olyckor som den på koksverket i Luleå.

 • Vi har ett bra system för tjänstepensioner

  Slutreplik. Företrädare för några försäkringsbolag kritiserar på dn.se/debatt dagens system för tjänstepensioner. De hävdar bland annat att det råder ett ”flyttförbud”, vilket är direkt vilseledande, skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

 • Förslag om fri flytträtt kan sänka pensionerna

  Starkt stöd. Dagens system för tjänstepensioner fungerar bra tycker allmänheten, enligt en undersökning. Men utredningsförslaget om fri flytträtt av pensionsmedel, som nu behandlas i regeringen, riskerar att slå undan benen för en effektiv förvaltning av 1 600 miljarder kronor, skriver företrädare för PTK, LO och Svenskt Näringsliv.

 • LO & S: Vi kräver nollvision för dödsolyckor på arbetet

  Med en effektivare arbetsmiljölag, ett starkare Arbetsmiljöverk och ett rättsväsen som är kunnigt i arbetsmiljöfrågor blir arbetsmiljön bättre. Det skriver Torbjörn Johansson (LO) och Ylva Johansson (S) i ett antal förslag för förbättrad arbetsmiljö.

 • Carl B Hamilton är ute och cyklar

  Carl B Hamilton är ute och cyklar - på tandemcykel. Han hävdar dels att de försäkrade inte fått något ut av överenskommelsen om återbetalningar, dels att det är LO och Svenskt Näringsliv som kommer att få de återbetalade miljarderna. Dubbeltrams alltså.

 • »Det är inte arbets­miljölagen som ska ­ändras utan hur den följs.«

  Självklart ska delar av arbetsmiljölagen, och framför allt dess föreskrifter, hela tiden anpassas till den sociala och tekniska utvecklingen. Vilket också sker. Många av dessa förändringar tar just sikte på det mellanmänskliga samarbetet och att löntagaren behöver mer inflytande över sitt arbete. Men den grund som arbetsmiljölagen fick 1978 har visat sig mycket framsynt och fungerar. Den behöver inte alls ändras.

 • Regeringen måste stoppa bärkaoset

Sida 3 av 3123