Torbjörn Johansson

 • Låt vanligt folk få skörda en större del av välståndet

  I dagarna träffas regeringen på Harpsund för att diskutera höstens budget. Från LO:s sida hoppas vi på en budget med rejäla reformer som tar itu med de stora utmaningar vårt land står inför. Reformer som på allvar bryter den ökande ojämlikheten, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och tre av hans närmaste medarbetare.

   

 • Utbildning ger fler jobb

  Svensk arbetsmarknad präglas i dag av en tudelning. Medan arbetslösheten sjunker i stora grupper är den fortsatt hög bland personer som har kort utbildning, i synnerhet nyanlända. Många inser problemet och försöker hitta en lösning. Det tycker vi är positivt.

   

 • Politiker ska inte sitta i riksdagen och bestämma löner

  Problemet med etableringen för nyanlända har med politiska misslyckanden att göra. I stället för att komma med lösningar på dessa problem smiter Allianspartierna från sitt eget ansvar genom att hota om lagstiftning om lägre löner”, skriver Torbjörn Hållö (LO) och Torbjörn Johansson (LO).

   

 • Vi välkomnar förhandlingar om utbildningsjobb

  LO välkomnar att Svenskt Näringsliv i flera delar uppskattar modellen med utbildningsjobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera i en replik.

   

 • Är 39 kronor i timmen en rimlig lön, Max?

  Vi är förvånade över att ni använder leverantörer för utkörning av mat som står långt ifrån er egen värdegrund, skriver LO, Hotell- och restaurangfacket och Transport i ett öppet brev till restaurangföretaget Max.

 • Vi kommer inte att ge oss, Almega

  Till skillnad från vad Svenskt Näringsliv vill ge sken av är det LO och dess förbund som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Det skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO i replik till Svenskt Näringsliv.

 • Det är dags att slopa karensdagen – nu

  Den slår orättvist och drabbar i hög utsträckning lågavlönade kvinnor Karensdagen slår orättvist och drabbar i stor utsträckning medlemmarna i de LO-förbund som organiserar kvinnodominerande yrken.

 • Svenskt Näringsliv förvränger sanningen om HRF:s krav

  Svenskt Näringslivs påstående att HRF:s krav går utanför lönenormeringen är helt fel. Det är att förvränga sanningen, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson, LO i en replik på Svenskt Näringsliv.

 • Slutreplik angående LOs debattartikel kring jämlikhet

  I repliker från Centerpartiet, Grön ungdom och TCO på vår debattartikel kring jämlikhet ifrågasätts om vi står upp för ett öppet och solidariskt samhälle. En del handlar nog om uppriktiga frågor och en del om missuppfattningar och feltolkningar men vi vill på ett mycket tydligt sätt slå fast vad vi menar och vad vi vill.

 • Ändra snarast på las

  Luckan som Arbetsdomstolen öppnat upp i Lagen om anställningsskydd måste stängas. LO och Socialdemokraterna är överens om att las snarast möjligt måste ändras. Det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist och uppsägningar med turordningsregler och uppsägningstid, måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltid

   

 • Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

  LOs medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.

 • Första maj-tal 2016 av LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson

 • Låglönelinjen är en bidragslinje

  Avsevärt lägre lön och sämre villkor för personer med en viss bakgrund skapar en parallell arbetsmarknad och i förlängningen större klyftor och ökade motsättningar. LO kommer aldrig att bidra till en sådan utveckling, skriver avtalssekreteraren Torbjörn Johansson

   

 • LO tänker inte rasera den svenska modellen

  Centern frågar efter nya grepp för att möta problemet med nyanländas svaga ställning på arbetsmarknaden. Sen gör man det arbetsgivarna gjort i hundra år, kräver sänkta löner. Vari består nyheten? Kanske i tillägget att politikerna ska gå in och lagstifta fram lönesänkningarna?

   

 • Bristfälliga förslag om högre krav i offentlig upphandling

  EU:s medlemsstater ska se till att utförare av offentliga kontrakt uppfyller arbetsrättsliga skyldigheter. Förslagen för hur det ska genomföras i Sverige är otillräckliga, skriver Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare och Sofie Rehnström, LO-jurist.

   

 • Delar vår syn på valet av skyddsombud

  Vi välkomnar att Svenskt Näringsliv nu backat från sin tidigare linje och nu delar vår syn att arbetsgivare inte ska lägga sig i valet av skyddsombud, skriver Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

 • Fler lagar skapar inte tryggare jobb

  LO: Fack, arbetsgivare och politiker måste i stället stärka den svenska modellen

 • Arbetsgivare ska inte utse skyddsombud

  Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. Men arbetsgivare kan aldrig utse ombud för löntagarna, skriver Torbjörn Johansson, LO.

 • Visa att Sverige kan bättre!

  På söndag väljer Sverige väg. LO och LO:s medlemsförbund kommer ända fram till vallokalerna stänger att jobba för regeringsskifte.

 • Dags att byta väg för Sverige

  Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

Sida 2 av 3123