Torbjörn Johansson

 • Ändra snarast på las

  Luckan som Arbetsdomstolen öppnat upp i Lagen om anställningsskydd måste stängas. LO och Socialdemokraterna är överens om att las snarast möjligt måste ändras. Det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist och uppsägningar med turordningsregler och uppsägningstid, måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltid

   

 • Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

  LOs medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.

 • Första maj-tal 2016 av LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson

 • Låglönelinjen är en bidragslinje

  Avsevärt lägre lön och sämre villkor för personer med en viss bakgrund skapar en parallell arbetsmarknad och i förlängningen större klyftor och ökade motsättningar. LO kommer aldrig att bidra till en sådan utveckling, skriver avtalssekreteraren Torbjörn Johansson

   

 • LO tänker inte rasera den svenska modellen

  Centern frågar efter nya grepp för att möta problemet med nyanländas svaga ställning på arbetsmarknaden. Sen gör man det arbetsgivarna gjort i hundra år, kräver sänkta löner. Vari består nyheten? Kanske i tillägget att politikerna ska gå in och lagstifta fram lönesänkningarna?

   

 • Bristfälliga förslag om högre krav i offentlig upphandling

  EU:s medlemsstater ska se till att utförare av offentliga kontrakt uppfyller arbetsrättsliga skyldigheter. Förslagen för hur det ska genomföras i Sverige är otillräckliga, skriver Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare och Sofie Rehnström, LO-jurist.

   

 • Delar vår syn på valet av skyddsombud

  Vi välkomnar att Svenskt Näringsliv nu backat från sin tidigare linje och nu delar vår syn att arbetsgivare inte ska lägga sig i valet av skyddsombud, skriver Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.

 • Fler lagar skapar inte tryggare jobb

  LO: Fack, arbetsgivare och politiker måste i stället stärka den svenska modellen

 • Arbetsgivare ska inte utse skyddsombud

  Svenskt Näringsliv vill ändra i arbetsmiljölagen så att det blir enklare för andra än facket att utse skyddsombud. Men arbetsgivare kan aldrig utse ombud för löntagarna, skriver Torbjörn Johansson, LO.

 • Visa att Sverige kan bättre!

  På söndag väljer Sverige väg. LO och LO:s medlemsförbund kommer ända fram till vallokalerna stänger att jobba för regeringsskifte.

 • Dags att byta väg för Sverige

  Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

 • Vi behöver en ny regering

  Arbetslösheten och bristen på jämlikhet är valets viktigaste frågor. Jobben är en förutsättning för att vi gemensamt ska klara vår välfärd. Det är också en förutsättning för varje människas rätt till en meningsfull sysselsättning och egen försörjning.

 • Din röst behövs i ödesvalet!

  Mycket står på spel i höstens val, skriver LO:s ledning. Ohållbara skattesänkningar och privatiseringar – eller investeringar i vår gemensamma välfärd. Ditt stöd behövs!

 • Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb

  Christer Ågren drar i sitt inlägg (Brännpunkt 4/8) ”Sluta svartmåla bemanningsbranschen” långtgående slutsatser av en utredning som det egentligen bara går att dra en enda slutsats av: sekretesslagen behöver ändras så att myndigheter tillåts lämna ut uppgifter till staten.

 • Bemanningsföretagen skapar inga nya jobb

  Christer Ågren drar i sitt inlägg (Brännpunkt 4/8) ”Sluta svartmåla bemanningsbranschen” långtgående slutsatser av en utredning som det egentligen bara går att dra en enda slutsats av: sekretesslagen behöver ändras så att myndigheter tillåts lämna ut uppgifter till staten. Det skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och ombudsman Kent Ackholt i en replik på Christer Ågrens debattartikel på Brännpunkt.

 • FP:s förslag bryter mot mänskliga rättigheter

  Replik från LO om strejkrätten. LO kan aldrig acceptera Folkpartiets och därmed Alliansens kraftiga attack mot strejkrätten.

 • EU-samarbetet är avgörande för jobben och välfärden

  Debattartikeln är publicerad i ett antal lokaltidningar med lokala siffror under tiden 6-23 maj signerad av någon i LOs ledning samt en lokal företrädare

 • Sänk inte säkerhetskraven

  EU-kommissionen – påhejad av Sveriges regering –vill att många arbetsmiljöregler bara ska gälla storföretag. Det är en farlig väg att gå, skriver två LO-företrädare.

 • Kvinnor ska inte behöva jobba gratis

  Räknat på en arbetsdag mellan 8-17 arbetar kvinnor gratis efter klockan 15.53 varje dag. Män har betalt hela dagen. Vi tycker dock att det är dags för lön hela dagen, även för kvinnor, skriver LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson och en rad andra debattörer.

 • LO bejakar öppenhet - men inte rovdrift på människor

  LO tror på öppenhet. LO:s linje har aldrig varit slutenhet eller stängda gränser. Inte för företag, inte för idéer inte för människor. Sverige är ett litet land. Vår öppenhet mot omvärlden är en avgörande faktor för vår ekonomiska framgång.

Sida 2 av 3123