Susanna Gideonsson

 • Regeringens defensiva klimatpolitik skadar svensk tillväxt och jobb

  Det är med oro som LO noterar att regeringen talar om att svika de delmål för utsläppsminskning som riksdagen har beslutat om, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

 • Nej, Sverige ska inte låta sig hunsas av EU

  LO och S-politiker: Vi tolkar regelverket mer strikt än andra länder

 • ”Regeringen vill slå undan benen på skyddsombuden”

  Skyddsombuden garant för arbetsmiljön, skriver LO-styrelsen.

 • Rädda unga från farligt arbetsliv

  Det finns mycket vi kan göra för att ge unga en bra start på arbetslivet, för att slippa fler dödsfall och allvarliga olyckor. Det skriver LOs ordförande Susanna Gideonsson, LOs ungsekreterare Elsa Alm samt SSUs ordförande Lisa Nåbo.

 • Ta av bankernas stora vinster till välfärden

  LO: De har tjänat 40 miljarder kronor på kostnadskrisen

 • Hjälp fler än de rika att klara priskrisen

  Skattesänkningar för höginkomsttagare löser inte Sveriges problem. LO vill se en ekonomisk politik för vanligt folk som stärker familjernas privatekonomi, skriver Susanna Gideonsson.

 • Regeringens plan: Att sänka skatten för rika

  LOs ordförande: Vanligt folk har det svårt – tänk om inför höstens budget

 • ”Dags att rädda välfärden och sluta blunda för krisen, Ulf Kristersson!”

  Ulf Kristersson har under sitt första år som statsminister visat en enastående förmåga att blunda för den pågående krisen, skriver LOs ordförande Susanne Gideonsson.

 • Kristersson ignorerar alla rop på kris-hjälp

  Enligt SKR kommer 2024 omkring 40 miljarder kronor saknas bara för att upprätthålla dagens kvalitet i välfärden. Alla rop på hjälp har hittills ignorerats av regeringen, skriver Susanna Gideonsson.

 • Både bra och dåliga sidor i EU-samarbetet

  LO:s relation till EU har aldrig varit okomplicerad. Samtidigt som frihandel och den inre marknaden har gynnat Sverige och svenska arbetare har vår arbetsmarknadsmodell utmanats av EU-förslag och av oseriösa företag. Men att vara kritisk mot EU-samarbetets utformning är inte samma sak som att vara kritisk mot själva EU-samarbetet. Särskilt tre frågor är viktiga: förbättra den inre marknaden, stärk demokratin, låt fack och arbetsgivare förhandla om arbetsvillkoren. Det skriver LO-ordförande Susanna Gideonsson på Europadagen.

 • Susanna Gideonssons första maj-tal 2023

  Tal av LOs ordförande Susanna Gideonsson i Skellefteå.

 • Rusta för omställning på arbetsmarknaden

  Klimatomställningen blir alltmer akut. Hittills har frågan om hur omställningen påverkar arbetsmarknaden haft en undanskymd roll i samhällsdebatten. Det är olyckligt, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson, appropå IPCC:s rapport.

 • Avsluta experimentet och avskaffa skolpengen

  Skolpengen är roten till en lång rad av dagens problem i den svenska skolan. Det skriver LO:s Susanna Gideonsson, Therese Guovelin och Johan Enfeldt.

 • Sjuka och arbetsskadade drabbas när Svenskt Näringsliv nobbar förhandlingar

  Svenskt Näringsliv vill inte förhandla med LO om ändrade åldersgränser i de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Det slår hårt mot sjuka och arbetsskadade med minimala marginaler. Vi i LO är beredda att förhandla och lösa detta akuta läge redan nu för att sen med full kraft möta utmaningarna i avtalsrörelsen, skriver Susanna Gideonsson, ordförande i LO.

 • Direktörernas löner drar ifrån arbetarnas

  LO: Inkomsterna har exploderat – gapet är större än vad vi någonsin sett

 • Arbetare straffas när de är sjuka

  Karensavdraget är ett extrastraff på arbetare som inte kan jobba hemifrån när de är sjuka. Både högerpartierna och Socialdemokraterna måste ändra sig och ta bort denna orättvisa, skriver LO-ordföranden Susanna Gideonsson.

 • Rut-avdraget är löken på högerregeringens ojämlikhetslax

  Pengarna som går till rutavdrag behövs i välfärden, och de som arbetar i rutsektorn behövs i välfärden. I stället utgör det i princip en skatterabatt för höginkomsttagare. Ju mer du tjänar, desto mer kan du dra av. Oavsett dina behov, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och utredaren Ulrika Lorentzi

 • Regeringen måste göra gemensam sak med Danmark och stoppa minimilönedirektivet

  Genom minimilöndirektivet överförs oåterkalleligen makt från arbetsmarknadens parter till EU, trots att medlemsstaterna har inte gett EU befogenhet att lagstifta om löneförhållanden och föreningsrätt. Det skriver företrädare för Arbetsmarknadens EU-råd.

 • Våra medlemmar drar ner på mat och julklappar

  Svenska arbetare kommer inte kompenseras fullt ut för inflationen. Det kan inte heller fastighetsägare räkna med. Näringslivet och dess organisationer behöver inse att bördorna måste delas, skriver LO:s ordförande Susanna Gideonsson och Hyresgästföreningens ordförande Marie Linder.

 • Pensionssystemet måste förstärkas

  Nu krävs handling så att inte pensionerna blir ännu lägre framöver. Pensionen måste räcka till ett vanligt och värdigt liv, situationen är orimlig, skriver företrädare för LO.

Sida 1 av 41234