Karl-Petter Thorwaldsson

 • Ingen ledighet för den arbetslöse

  Åtstramningspolitiken inom eurozonen har misslyckats. Men det behövs en annan politik också i Sverige, än den passiva som regeringen står för. Insikten om följderna av den förda politiken brister. Det behövs en politik för full sysselsättning. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, och Ann Katrin Eneblom, ordförande LO-distriktet Örebro och Värmland.

 • Den ekonomiska krisen

  I år kan det bli många dagar lediga runt jul – och nyår om man har arbete. Med två dagars semester kan man få elva dagars ledigt. Det blir en skön vila. Men är man arbetslös är man inte ledig. Arbetslös är man jämt. Nu ökar arbetslösheten.

 • Alliansen vill göra det lättare att sparka folk

  I all tysthet pågår en process i regeringskansliet om att ytterligare försämra anställningstryggheten. Den 20 januari går remisstiden ut för en statlig utredning som i korthet går ut på att försämra anställningstryggheten. Tänker regeringen verkligen börja år 2013 med att göra det lättare att sparka folk? Det undrar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Den ekonomiska krisen tar inte julledigt

  Det behövs ordentliga­ ­insatser för att bryta­ ­krisen, skriver LOs ­Karl-­Petter Thorwaldsson och Per-Erik Johansson.

 • Riksbanken bidrar till arbetslösheten

  Riksbanken har under många år haft en alldeles för hög ränta. Det har bidragit till hög arbetslöshet. Penningpolitiken måste reformeras. Det skriver LOs Karl-Petter Thorwaldsson och Ola Pettersson.

 • Misslyckad jobbpolitik stärker lågkonjunkturen

  LOs ordförande och och S–märkta kommunalråden: Regeringens nedrustning av utbildningsplatser tar oss bakåt i tiden

 • Avtal bättre än uppförandekod

  Svenska företag talar gärna om uppförandekoder när de verkar i andra länder. Men det vore betydligt bättre om företagen vågade teckna internationella ramavtal med facket om arbetsvillkoren. Det skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, Torbjörn Johansson och Susanne Lindberg Elmgren.

 • Ekonomisk brottslighet och offentlig upphandling

  Ekonomisk brottslighet, svartarbete och skattefusk är en plåga både för företag och anställda. Den snedvrider konkurrensen. Det goda företaget blir utkonkurrerat av det dåliga. Goda arbetsgivare ersätts av dåliga. Skatteunderlaget minskar och det uppstår hål i vår gemensamma välfärd.

 • En övertro på privata aktörer

  Det är dags att vakna, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Det duger inte att sömnigt betrakta hur arbetslösheten breder ut sig. På min uppmaning om att visa handlingskraft i bekämpandet av arbetslösheten (19/10) svarar Hillevi Engström (23/10) med att peka på problemet, och jag instämmer. Osäkerheten i den globala ekonomin drabbar svensk ekonomi och arbetsmarknad.

 • Fem punkter mot arbetslösheten

  Närmare 400 000 människor saknar jobb och varslen ökar. Regeringen måste nu visa handlingskraft. Arbetslösheten ska bekämpas med en ekonomisk politik som inkluderar en väl utbyggd arbetsmarknadspolitik, skriver LOs ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Risk för stora förändringar i las

  Att göra sig av med personal är ganska lätt redan i dag. Att arbetsgivarna eventuellt är felinformerade om rättsläget är inte ett godtagbart skäl för att ändra reglerna, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco.

 • ”Livförsäkringsutredningen ett slag mot konsumenterna”

  Fel väg. Förslaget om flytträtt för premiebestämda tjänstepensionsförsäkringar är ett hot mot den svenska modellen med kollektivavtal. Målsättningen för utredningen har varit att stärka konsumenterna, men resultatet har blivit precis det motsatta, skriver företrädare för de tre fackliga samorganisationerna.

 • Elevers rätt till likvärdig utbildning måste bli statens ansvar

  I dagarna börjar Sveriges barn och ungdomar skolan igen efter sommarlovet. Många kommer tillbaka med positiva förväntningar och med ett framgångsrikt läsår i minnet. Andra återvänder med stukad tilltro till den egna förmågan och en gnagande oro för hur det ska gå i skolan i år.

 • Arbetslivet måste bli mer flexibelt

  Såväl fack som arbetsgivare har ett stort ansvar för att skapa ett arbetsliv som är mer modernt och attraktivt, skriver LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Vinstuttag urholkar välfärden

  Skol-, vård- och omsorgspolitiken har tagits som gisslan av stora koncerner som tummar på kvaliteten för att kunna plocka ut vinster. LOs välfärdsutredning får nu i uppdrag att senast i december ge förslag på hur en non-profitprincip kan se ut, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Tobias Baudin.

 • Debatt: EU ska inte lägga sig i svensk lönebildning

  EU kräver att flera länder ändrar sin lönebildning. Sverige uppmanas att införa mer flexibla löner, särskilt bland de lägsta lönerna. Regeringen måste protestera mot detta, anser Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Eva Nordmark, TCO, och Göran Arrius, Saco.

 • Nej, vi glömmer inte alls bort kvinnorna!

  LO-förbunden har drygt 1,5 miljoner medlemmar. Av dessa är 693 517 kvinnor och 809 824 är män. Men bland de 14 LO-förbundens ordförande och oss fyra som nyligen valdes till LOs ledning, är 15 män och endast tre kvinnor. Hur kloka var och en av oss än är, så är det inget annat än ett fattigdomsbevis att det är så få kvinnor på de yttersta ledarpositionerna i LO och i LO-förbunden. Det visar tydligt att vi har långt kvar att gå. Därför kommer LOs nya ledning med kraft att verka för att jämställdhetsperspektivet lyfts fram i såväl samhällsdebatten som i det fackliga arbetet.

 • Regeringens val att göra något åt massarbetslösheten

  Vi inom LO kommer alltid att medverka till att försöka minska arbetslösheten, oavsett om det är en borgerlig eller socialdemokratisk regering som styr. Det är vår skyldighet som en av arbetsmarknadens parter, att slåss för våra medlemmars möjligheter till arbete, skriver LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Så blir jobben fler

  Sverige kan få full sysselsättning, om bara regeringen vågar. Fler subventionerade anställningar, satsningar på utbildning och förstärkt arbetsförmedling tar oss närmare målet, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson med flera.

 • LO, TCO & Amnesty: Omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter

  Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) visar på grova kränkningar av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Eva Nordmark (TCO) och Lise Bergh (Amnesty). Den årliga rapporten från den Internationella Fackliga Samorganisationen (IFS) som beskriver kränkningar av ILO:s (FN:s arbetsmarknadsorgan) konventioner 87 och 98 om förenings- och förhandlingsrätten presenteras den 6 juni under ILO:s arbetskonferens i Genève. 34 europeiska länder kränker ILO:s kärnkonventioner enligt rapporten. Mycket allvarliga brott mot dessa mänskliga rättigheter rapporteras exempelvis från Turkiet.

Sida 8 av 81...345678