Karl-Petter Thorwaldsson

 • SD är rasistiskt och arbetarfientligt

  Med snart bara tre veckor till valdagen står Sverige inför ett vägval. Åtta års borgerlig politik har inneburit stora skattesänkningar för dem som tjänar mest, samtidigt som det råder massarbetslöshet, välfärden krackelerar och skolresultatet sjunker. Bara i Blekinge står cirka 7200 personer utan jobb.

 • Din röst behövs i ödesvalet!

  Mycket står på spel i höstens val, skriver LO:s ledning. Ohållbara skattesänkningar och privatiseringar – eller investeringar i vår gemensamma välfärd. Ditt stöd behövs!

 • Gör verkstad av önskan om en grön industri

  Sverige behöver en näringspolitik som möjliggör industriella investeringar i ett hållbart samhälle som skapar jobb, skriver Helena Jonsson, ordförande LRF och Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO.

 • Så vill vi satsa på utbildning för yrken där fler kan få jobb

  LO och S har tagit fram en gemensam strategi för att stärka yrkesutbildningarna. Målet är att Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020. Vägen dit går via investeringar i utbildning. 

 • Politiken i EU måste måste byta riktning

  K-P Thorwaldsson: Gå och rösta – högerpolitiken måste få ett slut

 • EU-samarbetet är avgörande för jobben och välfärden

  Debattartikeln är publicerad i ett antal lokaltidningar med lokala siffror under tiden 6-23 maj signerad av någon i LOs ledning samt en lokal företrädare

 • Svenska kollektivavtal ska gälla!

  Ingen mer makt får flyttas över till EU utan garantier för den svenska kollektivavtalsmodellen. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson (LO) och Johan Danielsson (S) på Dagens Arena.

 • Här är våra åtgärder för att få unga i jobb

  S och LO: I dag demonstrerar vi för ungas rätt till arbete

 • Sverige kan bättre om jobben sätts först

  Imorgon är det första maj och vi kommer att demonstrera för fler jobb och en bättre framtid. Vi tror att Sverige kan bättre. Vi tror att Europa kan bättre. Men då krävs en politik som sätter jobben först i både Sverige och Europa, skriver bland andra Anneli Hulthén.

 • Så skapar vi ordning på EU:s arbetsmarknad

  LO och S: Utstationeringsdirektivet en början – här är våra tre krav för framtiden

 • Ta det sociala ansvaret vid alla upphandlingar

  Lägsta pris eller kvalitet, utveckling, innovation och schysta villkor? Det är valet som Sverige måste göra när de nya EU-reglerna för offentlig upphandling ska omsättas i svensk lag. EU-rätten har tagit ett stort steg i rätt riktning. Nu måste Sverige följa efter, skriver ordföranden för LO, TCO och Saco i en gemensam debattartikel.

 • Insatser når för få arbetslösa

  Bara en av fyra arbetslösa får del av aktiva insatser som utbildning, praktik eller subventionerad anställning. Aldrig förr har arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet, skriver företrädare för LO.

 • Sverige har nu den största andelen fattiga i Norden

  Från att ha haft både lägst arbetslöshet och lägst andel fattiga i Norden ligger Sverige nu högst i båda kategorierna. Privatisering av välfärden och minskade offentliga investeringar har spätt på utvecklingen. Det är dags att gå från privat risk till gemensamt ansvar, skriver Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Nu krävs trovärdighet av Stora Ensos ledning

  Stora Enso borde ha ett långsiktigt samarbete med internationella fackliga organisationer för att återvinna ett visst förtroende, anser tretton fackliga företrädare.

 • Tullarna hindrar tillväxt

  Denna vecka möts chefsförhandlarna från EU och USA i Bryssel för att diskutera hur man kan avskaffa eller drastiskt minska tullarna på industrivaror och jordbruksprodukter. Mötet sker inom ramen för det frihandelsavtal mellan världens två största ekonomier som går under namnet Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. Vår förhoppning är att man i denna fjärde förhandlingsrunda enas om nolltullar för det stora flertalet varor. Tullarna i handeln mellan EU och USA dämpar företagens konkurrenskraft och håller därmed tillbaka tillväxt och nya, hållbara jobb. Det skriver LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Hans Stråberg, europeisk ordförande Trans-Atlantic Council Business, tidigare vd, Electrolux.

 • Facken vill ha frihandel

  I dag tisdag den 18 februari äger ett toppmöte rum i Washington, för att diskutera ett partnerskapsavtal mellan EU och USA, allmänt kallat TTIP.

 • Välj jobb före sänkt skatt

  De 12 miljarder som regeringen använder till sänkt skatt kunde användas på andra, bättre sätt, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Kristina Edlund (S).

 • Frige de fängslade fackliga aktivisterna i Iran

  Utrikesminister Carl Bildt bör under statsbesöket i Iran fokusera på mänskliga rättigheter. Fackliga aktivister vittnar om hot, trakasserier, våld och tortyr.

 • Fiaskot för utsläppshandeln gör att fler klimatmål krävs

  Avgörande vägskäl i EU. Systemet med utsläppshandel är en stor besvikelse och investerarnas förtroende kört i botten. Regeringen måste agera nu för att EU ska få tre tydliga mål även efter 2020: utsläpp, förnybar energi och effektivisering, skriver sju företrädare för näringsliv, fack, miljöorganisationer och kyrka.

 • Låt inte synen på hiv-positiva gå tillbaka

  VÄRLDSAIDSDAGEN I år är det 20 år sedan SSU:aren och socialdemokraten Kent Carlsson gick bort i sviterna av aids. Arbetarrörelsen var till stor del trångsynt och konservativ i sin syn på hiv-positiva personer på den tiden. Sedan dess har rörelsen kommit en lång väg. Men konservativa krafter vill nu vrida klockan tillbaka. Vi ska ta striden, med Kent i åtanke, skriver Ellinor Eriksson, SSU, och Karl-Petter Thorwaldsson, LO.

Sida 6 av 81...345678