Karl-Petter Thorwaldsson

 • AP-fondernas upplägg behöver inte förändras

  Pensionsgruppen har lämnat ett förslag på en ny organisering av AP-fonderna. Förslaget är sämre än vad vi har i dag, skriver Svenskt Näringslivs Carola Lemne, Sacos Göran Arrius, TCO:s Eva Nordmark och LO:s Karl-Petter Thorwaldsson.

   

 • Sverige inte längre ett feministiskt föredöme

  Den patriarkala strukturen är benhård och behöver brytas upp med spett både inom LO och samhället i stort. För att ”kvinnor ska få makt över sitt eget liv” räcker det inte med RUT-avdrag – det kräver en omfördelning av tid, makt och pengar, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande.

   

 • Låt andra än föräldrarna ta ut del av föräldraledigheten

  Slutbetänkande i dag. Arbetsfördelningen i hemmet under föräldraledigheten blir ofta bestående, och får konsekvenser för jämlikheten i arbetslivet. Föräldraförsäkringen bör göras om så att varje förälder får fem månader. Även andra än föräldrarna bör få ta ut två månader, skriver Delegationen för jämställdhet i arbetslivet.

   

 • Tal av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vid SAPs kongress söndag 31 maj 2015

  Det talade ordet gäller

   

 • Glöm inte den fackliga rätten

  EU och USA förhandlar om ett nytt handels¬avtal (TTIP). Det är viktigt att avtalet inte bara handlar om investerares rättigheter utan också om företags skyldigheter, till exempel fackliga rättigheter, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och näringsminister Mikael Damberg.

   

 • Fler direktörer måste ta debatten om Sverige

  Vi tycker olika men fack och arbetsgivare har en bred samsyn i många viktiga frågor. Företrädare för näringslivet måste kliva fram och delta i debatten. Vi är beredda att diskutera även de svåraste frågorna, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

   

 • Därför är det rätt att krympa rotavdraget

  Staten har årligen satsat 40 miljarder kronor på att subventionera det ägda boendet. Samtidigt har den totala satsningen på att stötta byggandet av hyresrätter de senaste nio åren varit exakt noll kronor. Att detta nu ändras är rätt väg, skriver företrädare för LO och Hyresgästföreningen

   

 • Vi förväntar oss mer av regeringen

  Debatten om Arbetsförmedlingen har alltför ofta fel fokus. Inte sällan handlar den om att söka egenskaper hos arbetslösa för att förklara såväl arbetslöshet som myndighetens svårigheter att matcha.

   

 • Svensk handel ska vara fri och rättvis

  Regeringen och LO: Vi tar fram handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter

   

 • Alla arbetare måste ha rätt att strejka

  Fackföreningsledare: Svenska arbetsgivare bidrar till att undergräva strejkrätten i utvecklingsländer

 • A-kassan måste räcka att leva på för tillfälligt arbetslösa

  Viktigt att budgetförslaget antas. En stor del av de arbetslösa är i dag hänvisade till försörjningsstöd. Nu måste vi höja ersättningen i a-kassan och ser till att fler kan ansluta sig. Då blir a-kassan en fungerande omställningsförsäkring, skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsammans med ledarna för LO, TCO och Saco.

 • Mångfaldsarbetet är allas ansvar

  I dag ser var femte arbetsgivare inga fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Det var bättre för bara två år sedan, skriver juryn för Visa vägen-priset.

 • Drastisk neddragning av kontor bygger inte förtroende

  En grundlig reformering av Arbetsförmedlingen är välkommen. Myndigheten måste formas till ett effektivt nav för matchning och omställning på arbetsmarknaden. Det är den inte i dag. Men e-tjänster och arbetsgivarkontakter räcker inte. Att lägga ner en tredjedel av alla förmedlingskontor i landet kommer inte att öka förtroendet för myndigheten, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape.

 • Alltför försiktig budget

  I torsdags presenterade regeringen sin budget. Ambitionsnivån är alldeles för låg för att nå de mål regeringen rimligen har, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och organisationens chefsekonom Ola Pettersson.

 • The Swedish elections delivered a great result for the left – but now the real work begins

  Sweden went to the polls last week and the Social Democrats came out top with 31.2 per cent of the vote.

 • Visa att Sverige kan bättre!

  På söndag väljer Sverige väg. LO och LO:s medlemsförbund kommer ända fram till vallokalerna stänger att jobba för regeringsskifte.

 • Klyftorna i svensk skola måste minska

  Barn till föräldrar med kort utbildning och låg inkomst har inte samma möjligheter som andra barn i svensk skola i dag. Detta är inget annat än ett enormt misslyckande”, skriver Bo Jansson och Karl-Petter Thorwaldsson.

 • Sverigedemokraterna har alltid röstat med Alliansen

  Sverige behöver en socialdemokratisk regering för fler jobb, jämlik skola och välfärd utan vinstdrift, skriver LOs Karl-Petter Thorwaldsson och Hans Svedberg

 • Regeringen har försämrat för kvinnor

  Regeringens politik har drabbat kvinnor hårdast. Reinfeldt har medvetet genomfört förändringar som innebär att de otrygga anställningarna obehindrat har kunnat breda ut sig.

 • Har allt att vinna på en ny näringspolitik

  I dag besöker LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Seko:s ordförande Janne Rudén Karlstad. De är inbjudna av Sekos socialdemokratiska förening till ett medlemsmöte om behovet av en mer aktiv näringspolitik.

Sida 5 av 812345678