Karl-Petter Thorwaldsson

 • Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

  LOs medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.

 • Nya industrin byggs på landet

  Sprickan mellan stad och land har debatterats flitigt på sistone. För att lyckas fånga potentialen i den gröna industrialiseringen måste rejäla satsningar på landsbygden ske, skriver LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

   

 • Slösa inte bort alla superkrafter, Löfven

  Debattörernas krav på statsministern: Ge alla lika möjligheter till arbete. Svensk arbetsmarknad växer och förändras. Sysselsättningen ökar, arbetslösheten minskar och nya personer ges varje dag möjlighet att gå från utanförskap till arbetsgemenskap. Men jobben kommer inte alla till del. Personer med funktionsvariationer står ofta sist i kön när nya jobb ska tillsättas. Det är också oftast de som först får lämna när konjunkturen vänder nedåt igen.

   

 • Därför ska vinsten vara noll i skolan

  Sverige ensamt i världen med att låta skolor gå med vinst

   

 • Kollektivavtalen måste säkras i CETA

  Vi välkomnar ökad frihandel mellan EU och Kanada men det behövs förtydliganden vad gäller bland annat kollektivavtal och strejkrätt i frihandelsavtalet. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO, Eva Nordmark, ordförande TCO och Göran Arrius, ordförande Saco.

   

 • Våra krav på budgeten

  På tisdag presenterar regeringen budgetpropositionen. Vår uppfattning är att de sjunkande kunskapsnivåerna och de ökande kunskapsklyftorna utgör det största hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson, Ola Pettersson, Linda Grape och Torbjörn Hållö.

   

 • Sverige behöver TTIP – för jobbens skull

  Ett frihandelsavtal med USA är viktigt för att skapa fler konkurrenskraftiga jobb i Sverige. Vare sig den svenska regeringen eller LO delar bilden av att förhandlingarna om TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA, har havererat eller borde avslutas. Det finns få verktyg för att faktiskt öka antalet arbetstillfällen – ett sådant verktyg är nya progressiva och omfattande handelsavtal.

   

 • Idrotten och facket ense om villkor för schysta mästerskap

  Värderingar och principer. Arrangemang i Sverige ska genomföras på ett sätt som är hållbart ur ett socialt, ekonomiskt, etiskt, tillgängligt, klimat och miljömässigt perspektiv. Och alla företag och leverantörer av varor och tjänster ska följa svenska kollektivavtal när arbete utförs i Sverige, skriver företrädare för idrotten och facket.

   

 • Första maj-tal 2016 av LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson

 • Gör som Östergötland

  Regeringen borde skapa ett branschforum för alla aktörer som vill medverka till att göra ambitionen om en fossilfri framtid verklig, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Helena Jonsson, LRF

   

 • En vd-lön lika stor som 54 industriarbetarlöner

  Det går nu 54 industriarbetarlöner på en genomsnittlig vd-lön. Det är den största skillnaden i modern tid, skriver LOs Karl-Petter Thorwaldsson och Jeanette Bergström.

   

 • Lägre ingångslön löser inte jobbutmaningen

  Att sänka ingångslönerna har ingen nämnbar effekt på arbetslösheten. Inte heller är det en lösning på flyktingkrisen. Låglönestrategin är nämligen också en bidragsstrategi och vi kommer aldrig att kompromissa med att en arbetare ska kunna leva på sin lön, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO.

   

 • Lärlingssystem får inte bli en väg till sänkta löner

  De förslag Svenskt Näringsliv för fram i Altinget den 25 januari är inte nya. Arbetsgivare har alltid velat sänka löner, däremot har argumentet varierat. På 60-talet, när vi i LO ville ha bort avtalens särskilda lägre, ”kvinnolöner” fick vi höra att detta skulle göra det svårare för kvinnor att få jobb. Under 2000-talet har sänkta löner beskrivits som ett botemedel mot ungdomsarbetslösheten. Det senaste argumentet är att lönesänkningar skulle ge jobb åt nyanlända flyktingar.

   

 • Vår nordiska modell hotas av låglönejobb

  Stefan Löfven skriver tillsammans med Nordens ledare för arbetarrörelsen

   

 • Dra tillbaka förslaget om nya AP-fonder

  Förslaget till nya AP-fonder bör inte genomföras. Det kan leda till en sorts indexförvaltning hos fonderna, med minskad riskspridning som följd. Löntagarnas pensioner blir därmed lägre, varnar Carola Lemne, Göran Arrius, Eva Nordmark och Karl-Petter Thorwaldsson.

   

 • Alla bör få chansen att vara feminister

  Feminism kan vara en räddning, särskilt för de tjejer och killar som mår dåligt av omvärldens krav och förväntningar. Vi vill visa att det finns en feminism som är till för alla. Därför ger vi den nigerianska författaren Chimamanda Ngozi Adichies bok ”Alla borde vara feminister” till alla elever i gymnasiets årskurs 2. Idag skickas över 100 000 exemplar av boken till landets gymnasieskolor, skriver debattörer gemensamt.

   

 • Historien visar att stöd till hyresrätter är effektivt

  Regeringen satsar 6,7 miljarder kronor för att få fart på byggandet och föreslår investeringsstöd för byggande av hyresrätter, stimulans till kommuner som bygger mycket och stöd för renovering och energieffektivisering. Det är en ambitionshöjning i svensk bostadspolitik som både Hyresgästföreningen och LO välkomnar

   

 • Så får alla elever samma chans

  Det saknas en kraftfull och sammanhållen politik för att alla skolor ska erbjuda alla elever samma chans. För att skapa perspektiv och tryck i frågan kommer våra tre fackliga organisationer att samverka i ett flerårigt projekt för att ge skolorna mer likvärdiga förutsättningar. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, Bo Jansson och Johanna Jaara Åstrand.

   

 • Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik”

  Dra nytta av svensk kompetens. Svenska företag ska vara världsledande på ¬effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster. I kombination med ett ambitiöst mål att minska vår miljöpåverkan kan Sverige då bli ett riktigt klimatföre¬döme, skriver ledarna för LO, LRF och Svenskt Näringsliv.

   

 • Vi kan inte låta barn växa upp i fattigdom

  Sverige har aldrig varit rikare än i dag. Det är därför fullt möjligt att bromsa den växande ojämlikheten, skriver Karl-Petter Thorwaldsson i ett debattinlägg.

   

Sida 4 av 812345678