Karl-Petter Thorwaldsson

 • SD:s politik slår mot de som behöver välfärden mest

  Vad gör Sverige till ett så bra land? Kanske de ljusa sommarnätterna, den pålitliga husmanskosten eller den vackra naturen?

   

 • Utan hinder för fri rörlighet faller EU

  I stället för att peka finger mot EU-medborgare som tar sig till andra länder för att kunna försörja sina familjer bör vi stoppa oseriösa företag som konkurrerar med usla arbetsvillkor. Utan ett socialt protokoll riskerar EU att falla samman. Det skriver företrädare för den europeiska fackföreningsrörelsen.

   

 • Vi välkomnar förhandlingar om utbildningsjobb

  LO välkomnar att Svenskt Näringsliv i flera delar uppskattar modellen med utbildningsjobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera i en replik.

   

 • LO och Kommunal: Satsa på fler vuxna i skolan

  Elevernas trygghet och känsla av tillhörighet minskar med färre vuxna i skolan. LO och Kommunal vill därför att 20 000 lärar- och elevassistenter anställs under kommande mandatperiod.

   

 • Ekonomin går som tåget – då är det skördetid även för vanligt folk

  Det går bra för Sveriges ekonomi, det föds fler barn, och vi lever allt längre. Samtidigt har många av landets kommuner svårt att finansiera välfärden. Enligt Konjunkturinstitutet kommer kommunerna att behöva höja skatterna kraftigt för att möta de behov som finns i skola, vård och omsorg under de kommande åren.

   

 • Sociala och ekonomiska framsteg hör ihop

  Vi välkomnar en svensk anslutning till den europeiska pelaren för sociala rättigheter, skriver Lena Micko, Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius.

   

 • Välfärden är ingen marknad

  Med de förslag som nu presenterats i Ilmar Reepalus utredning kan viktiga steg tas för att åtgärda de problem som vinstdriften och marknadsexperimenten ställt till med i svensk välfärd, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO och Therese Guovelin, LO.

   

 • Så kan 50 000 arbetslösa få ett jobb

  Vi är redo att acceptera att arbetsgivarens lönekostnader tillfälligt kommer att behöva avvika från befintliga avtal, för att ge de nyanlända en chans att komma in på arbetsmarknaden. Med vårt förslag kan tiotusentals få ett första jobb, skriver Karl-Petter Thorwaldsson med flera från LO.

 • Vi kommer inte att ge oss, Almega

  Till skillnad från vad Svenskt Näringsliv vill ge sken av är det LO och dess förbund som tar ansvar för ordning och reda på arbetsmarknaden. Det skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO i replik till Svenskt Näringsliv.

 • Staten behöver öka bidrag till kommunerna

  Vi vill se ett Sverige som håller ihop. Därför behöver staten kliva in och finansiera mer av välfärden med generella och utjämnande statsbidrag, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

 • Karl-Petter Thorwaldsson talar till S-kongressen

  Tisdagen den 11 april talar LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Socialdemokraternas kongress i Göteborg. Här kan du läsa talet i helhet.

 • Svenskt Näringsliv förvränger sanningen om HRF:s krav

  Svenskt Näringslivs påstående att HRF:s krav går utanför lönenormeringen är helt fel. Det är att förvränga sanningen, skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Torbjörn Johansson, LO i en replik på Svenskt Näringsliv.

 • Vi betalar skatt för att den ska gå till välfärden

  Vi betalar skattepengar för att de ska gå till skolan, vården och omsorgen. Då ska pengarna också gå dit, inte till privata vinster, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Therese Guovelin.

 • Vi vill ha nya regler för arbetskraftsinvandring

  Det är inte rimligt att lagen om arbetskraftsinvandring likställer städare med it-ingenjörer. Jobb som kräver kort eller ingen utbildning bör i första hand tillsättas med arbetslösa personer i Sverige. Samtidigt bör det bli lättare att rekrytera kvalificerad personal från andra länder, skriver Mikael Damberg (S) och Karl-Petter Thorwaldsson, LO.

 • Låt inte populismen rasera vårt samhälle

  Stefan Löfven skriver tillsammans med Nordens ledare för arbetarrörelsen

   

 • Ökad ojämlikhet försvårar klassresor

  Familjebakgrundens påverkan på barns utbildnings- och inkomstnivå i Sverige är högre än man tidigare trott. Det framgår av en kunskapsöversikt författad av Anilla Larsson, LO.

 • Ska Sverige bli en Downton Abbey-ekonomi?

  Vari ligger rättvisan i att en hårt arbetande LO-familj ska betala högre skatt än den som lever på ärvda rike¬domar? Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande, och Torbjörn Hållö, LO-ekonom.

   

 • Dags att bygga Sverige starkt och jämlikt

  För att Sverige ska byggas starkt måste jämlikheten öka i skolan, på arbetsmarknaden och med minskade klassklyftor. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson och Per-Erik Johansson från LO.

   

 • Satt i skuld? Du ska få chansen att bli fri

  LO: Överskuldsättning är inte en följd av vårdslöst beteende à la Lyxfällan. Omkring en kvarts miljon vuxna i Sverige är långvarigt överskuldsatta. Det innebär att de har haft skulder hos Kronofogdemyndigheten i minst fem år. Över 90 000, mer än var hundrade vuxen, har varit överskuldsatta i tjugo år eller längre. Många av dem kommer aldrig att bli skuldfria.

   

 • Slutreplik angående LOs debattartikel kring jämlikhet

  I repliker från Centerpartiet, Grön ungdom och TCO på vår debattartikel kring jämlikhet ifrågasätts om vi står upp för ett öppet och solidariskt samhälle. En del handlar nog om uppriktiga frågor och en del om missuppfattningar och feltolkningar men vi vill på ett mycket tydligt sätt slå fast vad vi menar och vad vi vill.

Sida 3 av 8123456...8