Fråga facket Fråga facket

Socialfonden 2014-2020

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ökad sysselsättning och hållbar tillväxt

Partnerskapsöverenskommelsen beskriver Sveriges strategi, prioriteringar och hur EU-medel ska användas inom de Europeiska Struktur- och Investeringsfonderna (ESI).

Överenskommelsen banar väg för beslut för ESI-fondernas program. Sverige har tre prioriteringar för användandet av ESI-fonderna:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväxt.
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

67 miljarder till ESI-fonderna 2014-2020

ESI-fonderna ska stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till målen i EUs strategin 2020.

  • Regionalfond (ERUF) 16 miljarder, Näringsdepartementet.
  • Socialfonden (ESF) 13 miljarder, Arbetsmarknadsdepartementet.
  • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Havs o Fiskerifonden 38 miljarder, Landsbygdsdepartementet.

Socialfond 2014-2020

Socialfondsprogrammet omfattar cirka 13 miljarder kronor. Inriktningen och fördelningen av medlen kommer enligt regeringens förslag att vara:

  • Kompetensförsörjning, 3,5 miljarder kronor.
  • Öka övergångarna till arbete, 8 miljarder kronor.
  • Sysselsättningsinitiativet för unga, 1,4 miljarder kronor.
  • Tekniskt stöd, 0,5 miljarder kronor.

Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel

Handlingsplan för Europeiska socialfonden 2014-2020, nationella medel Programområde 3 (unga)

ESF-myndighetens broschyr om Socialfonden 2014-2020 (pdf)

Läs mer:

Utvecklingsavtal Svenskt Näringsliv-LO-PTK (pdf)

Socialfondens historia i Europa

Socialfondens historia i Sverige

Det utvecklande arbetets historia i LO