Fråga facket Fråga facket

Kongressbeslut

Ekonomi LO-kongressens beslut 2021 angående ekonomisk politik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ekonomisk politik

  • Att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas.
  • Att LO aktivt verkar för att regeringen skrotar överskottsmålet.
  • Att LO aktivt verkar för att samhällsekonomin styr mot skuldankaret.
  • Att LO aktivt ska verka för att staten i större utsträckning har en investeringsbudget och en driftsbudget och därmed frigör resurser för välfärden.
  • Att LO aktivt verkar för att staten ökar sin konsumtion för att överbrygga en konjunkturnedgång.
  • Att LO aktivt verkar för att staten tidigarelägger infrastrukturinvesteringar och upprätthåller byggtakten när konjunkturen viker neråt.
  • Att LO arbetar för att ändra det finanspolitiska ramverket så att välfärdens resurser kan tryggas.
  • Att LO-kongressen ska tillkännage som sin mening att Socialdemokraterna ska överge målet om överskott i de offentliga finanserna och i stället verka för ett nytt finanspolitiskt ramverk som gör det möjligt att lånefinansiera offentliga investeringar.
  • Att LO-kongressen ska tillkännage det som sin mening att Socialdemokraterna ska lägga fram ett offentligt investeringsprogram för full sysselsättning, kraftigt utbyggd välfärd och en grön omställning.