Facket direkt facketdirekt.nu

Sexuella trakasserier - Kapitel 5: Vem gör vad?

Publicerades den

Längd: 11 min 45 sek

Område: Sexuella trakasserier

Kopiera länk för delning

Vad gör du som skyddsombud om inte arbetsgivaren vidtar nödvändiga åtgärder? Hur ser det rättsliga förfarandet ut när en anställd trakasseras?

Klicka här för att komma till sidan med de andra filmerna i utbildningsserien om sexuella trakasserier