Facket direkt facketdirekt.nu

Rudy de Leeuw about equality

Publicerades den

Längd: 49 sek

Område: Välfärd

Kopiera länk för delning

Rudy de Leeuw, President of the ETUC, the European Trade Union Confederation.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU