Facket direkt facketdirekt.nu

Har du rätt till pengar som du inte känner till?

Publicerades den

Längd: 15 sek

Område: Kollektivavtal

Kopiera länk för delning

Jobbar du på en kollektivavtalsansluten arbetsplats? Om du skadar dig i anslutning till jobbet kan du ha rätt till extra ersättning.

Läs mer och anmäl här

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU