Facket direkt facketdirekt.nu

Snart dags för LOs 29e kongress

Organisationsfrågor Den ajournerade kongressen återupptas den 29 november och pågår till den 1 december. De som har rösträtt möts i Folkets Hus i Stockholm medan gäster och åhörare ges möjlighet att följa kongressen här på hemsidan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

En kongress i två akter

Den första delen av kongressen genomfördes digitalt den 15 juni 2020. Vid kongressen valdes en ny LO-ledning och ett begränsat antal frågor behandlades (mer info nedan). Därefter ajournerades kongressen som nu återupptas den 29 november och avslutas den 1 december.

Kongressen måndag i LO Play

Kongressen tisdag i LO Play (filen efterbehandlas nu)

Kongressen tisdag (kvällsplenum) i LO Play

Kongressen onsdag i LO Play

Ungefärliga hållpunkter under kongressen

Måndag 29 november kl. 12.00-18.00

Kongressen återupptas - öppningsspel
Formalia
Vår ekonomi
Facklig-politisk samverkan
Internationella frågor

Swisha en dagslön! De fackliga aktivisterna behöver vårt stöd!

Coronapandemin har slagit hårt mot våra fackliga kamrater runt om i världen. Villkoren har försämrats, lönerna blivit ännu lägre och de auktoritära ledarnas jakt efter aktivister har blivit hårdare. Stödet från fackligt aktiva i LO gör stor skillnad. Ge ett bidrag du till Palmecentret också!

Tisdag 30 november kl. 09.00-20.00

Vårt uppdrag
Våra arbetsplatser
Arbetsmarknad och tillväxt

Kongressuttalande – Rena spel och schyssta villkor ska vara en självklarhet

Onsdag 1 december kl. 09.00-16.00

Tal av SSUs förbundsordförande Lisa Nåbo
Arbetsmarknad och tillväxt
Välfärd
Tal av LOs ordförande Susanna Gideonsson

Kongressuttalande om Europeiska minimilöner

13.00 Socialdemokraternas ordförande och statsminister Magdalena Andersson gästar kongressen.

Kongresshandlingar:

12. Vår ekonomi
13. Vårt uppdrag
14. Våra arbetsplatser
15. Internationella frågor
16. Facklig-politisk samverkan
17. Arbetsmarknad och tillväxt
18. Välfärd

Dag- och arbetsordning
Traktamenten och annan ersättning
Tidigare utlåtanden

 

Förra årets kongress

Vid den digitala kongressen 15 juni 2020 behandlades följande: 

12a. Finanskommitténs rapport (Vår ekonomi)
13a. Stadgar (Vårt uppdrag)
20. Hänskjutning och ajournering

Se förra LO-kongressen (2020) i LO Play

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress