Facket direkt facketdirekt.nu

Om kongressen

Organisationsfrågor Kongressen är LOs högsta beslutande organ och har som uppgift att bestämma riktlinjerna för organisationens framtida arbete. Kongresserna sker vart fjärde år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ombordpersonal
Foto: Lars Forsstedt

Behandling av kongressrapport och motioner

Den 12-15 juni 2020 har LO sin 29:e kongress, i Waterfront Congress Center, Stockholm. 

300 ombud från LOs 14 medlemsförbund samt ledamöterna av LOs representantskap och LOs styrelse samlas för att gemensamt ta ställning till de motioner som kommit in från förbunden.

Det är förbunden och dess avdelningar som har motionsrätt och motionsstopp till LO är den 12 januari.

Motionerna med utlåtanden och förslag till beslut distribueras till de valda kongressombuden i slutet av april.

Läs mer om kongressen i LOs stadgar.

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU