Facket direkt facketdirekt.nu

LOs 29:e kongress blir digital

Organisationsfrågor Med anledningen av det exceptionella läge som uppstått till följd av coronaviruset har LO-styrelsen beslutat att LOs 29:e ordinarie kongress ska genomföras som en digital kongress den 15 juni.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ombordpersonal
Foto: Lars Forsstedt

LO genomför digital kongress i juni

Vid den digitala kongressen 15 juni kommer en ny LO-ledning att väljas och ett begränsat antal frågor behandlas, därefter ajourneras kongressen och återupptas våren 2021.

- Under rådande omständigheter kan vi såklart inte genomföra en vanlig kongress. Vi kommer istället att samla till en digital kongress som behandlar vissa formaliafrågor och val av ny LO-ledning. Därefter ajournerar vi kongressen och skjuter bland annat motionsbehandling till nästa år säger Mats Sundberg, kongressansvarig LO.

Val av ny LO-ledning

Den digitala kongressen i juni kommer även att behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, stadgar samt val. På kongressen kommer man föreslå att öppna upp motionsbehandlingen och ge förbunden motionsrätt till den återupptagna kongressen nästa år. På så sätt kan nya frågor lyftas till den återupptagna kongressen.  

Vid den digitala kongressen den 15 juni 2020 behandlas följande punkter på dagordningen: 1–11, 12a, 13a, 19 samt 20.

Följande dokument utgör underlag för beslut:

Förslag till dag- och arbetsordning
7. Traktamenten och annan ersättning
12a. Finanskommitténs rapport (Vår ekonomi)
13a. Stadgar (Vårt uppdrag)
20. Hänskjutning och ajournering

Den uppskjutna kongressen (2021) behandlar dagordningspunkterna 12-18. 

Följande dokument utgör underlag för beslut:

12. Vår ekonomi
13. Vårt uppdrag
14. Våra arbetsplatser
15. Internationella frågor
16. Facklig-politisk samverkan
17. Arbetsmarknad och tillväxt
18. Välfärd

Trygghet och omställning 

Motionerna som är kopplade till förhandlingarna om Trygghet och omställning hänskjuts till LOs representantskap för behandling.

Ökad trygghet på arbetsmarknaden

- Nästa år samlas vi för en vanlig kongress igen. Det är viktigt att få ett rejält avstamp för det framtida LO. En nystart där det finns möjlighet att diskutera frågor som berör LO-förbundens medlemmar inom alla områden.

- Krisen har med all tydlighet visat behovet av ökad trygghet på arbetsmarknaden och i Sverige i stort. Fackföreningsrörelsen är helt central i det framtida samhällsbygget, säger Mats Sundberg.

Läs mer om kongressen i LOs stadgar.

#trygghetförvanligtfolk

Kongressprotokollet för LOs 29e ordinarie kongress - del 1 - hittar du här