Facket direkt facketdirekt.nu

Lisa Bengtsson, andre vice ordförande

Organisationsfrågor Efter fyra år i fackförbundet Kommunals ledning är det självklart för Lisa Bengtsson vad som står högst upp på agendan när hon nu tillträder som LOs andre vice ordförande; den fackliga organiseringen och en stark och välfungerande välfärd för alla.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Fredrik Sandin Carlson

Välkommen till LO! Du kommer närmast från Kommunal, där du de tre senaste åren varit förbundssekreterare och dessförinnan tredje vice ordförande. Vad tar du med dig från din tidigare erfarenhet?

- Framför allt ett stort och mångårigt engagemang för organisering och medlemsvärvning. Det tror jag är helt avgörande för att kunna ha starka fackförbund även i framtiden.

- En annan del är vikten av en jämställd arbetsmarknad och ett jämställt samhälle. Jag har sett hur det ojämställda arbetslivet ser ut, hur arbetarkvinnor har osäkrare anställningar, mer deltider, en stressigare arbetsmiljö och dessutom gör mer av hemarbetet och tar ut mer av föräldraledigheten. Det är något jag verkligen vill förändra.

- Jag tar också med mig kunskapen om vikten av en stark välfärd. LO-förbundens medlemmar står till stor del för kvaliteten i välfärden, men de ges inte tillräckliga förutsättningar för att göra ett bra jobb på grund av underbemanning och för lite resurser. Den som är rik kan alltid köpa en bättre välfärd till sin gamla mamma, men vi andra behöver en stark och välfungerande välfärd för alla.

Vad betyder LO för dig?

- Ett enigt och starkt LO är oerhört viktigt för alla arbetare. Helt enkelt för att vi blir starkare om vi samarbetar. Det gäller allt, från ojämställda löner till facklig organisering och facklig utbildning.

- Jag tror också mycket på lokalt tvärfackligt arbete. Jag var själv ordförande för LO i Uppsala för många år sedan och såg vilken styrka det ger att organisera sig lokalt. Man kan påverka politiker för att få en bättre politik för LO-förbundens medlemmar, man kan samordna studier och utåtriktade aktiviteter. Och inte minst kan man verka för att fler av LO-förbundens medlemmar tar plats i politiken. Det är superviktigt för demokratin och samhällets utveckling att deras erfarenheter och perspektiv är med när man fattar politiska beslut.

Under våren har många nya medlemmar hittat till facket. Vad kan LO göra för att underlätta för förbunden att behålla deras intresse?

- Även om medlemsvärvning främst är förbundens ansvar har LO en viktig roll för att stötta dem att utbyta strategier och lära av varandra. Och inte minst för att utveckla tvärfackligt arbete lokalt.

- Coronakrisen har tydliggjort vikten av fackligt medlemskap. Dels tryggheten det ger, att man kan få stöd och hjälp ifall det händer något på arbetsplatsen, dels vikten av fackligt arbete, som när skyddsombuden gått in och lagt skyddsstopp på arbetsplatser där det saknats skyddsutrustning och larmat om risker och brister, och den vägen fått igenom förändringar.

Vilken är i dina ögon den viktigaste frågan för LO de närmaste åren?

- Organiseringen är alltid det viktigaste för fackföreningsrörelsen. Det är bara genom fler medlemmar och fler aktiva medlemmar vi kan ha starka fackförbund.

- Utöver det är striden om anställningstryggheten helt grundläggande. Vi behöver snarast en förbättrad anställningstrygghet, inte försämrad som vissa krafter vill se.

- Det tredje är förstås det ojämställda arbetslivet och samhället. Det är så sjukt att vi år 2020 fortfarande har ojämställda löner. Det handlar om att kvinnors arbete systematiskt värderas lägre än mäns, vilket inte bara är fel och orättvist utan också fruktansvärt omodernt.

Till sist, har du någon hjärtefråga som finns med i allt du gör?

- Kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Den handlar ytterst om alla människors lika rätt att leva sina liv i frihet. På så sätt är det också en facklig fråga. När arbetare håller ihop och kämpar tillsammans blir det väldigt tydligt att vi delar samma intressen och har samma behov.

Ansvarsområden

Pressbilder LOs ledning