Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad

Välfärd Enheten för välfärd, utbildning och arbetsmarknad ansvarar för policyutveckling och bevakning inom områdena offentligt finansierad välfärd, allmän sjukförsäkring, arbetslivsutveckling, arbetsmarknadspolitik (inklusive arbetslöshetskassor och arbetslöshetsförsäkring), omställningsstödet, diskriminering, jämställdhet och facklig feminism, migrationspolitisk, ekonomisk brottslighet och utbildning. Enheten samordnar förbunden inom arbetsmiljöområdet, regionala skyddsombudsverksamheten och standardisering.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

My Billstam

Ombudsman

Arbetsmiljö, standardisering, företagshälsovård, lagar och avtal.

Marie Boström

Marie Boström

Ombudsman

Arbetsmiljö, Prevent och Det goda arbetet i en ny tid (DGA).

Adnan Habibija

Utredare

Arbetsmarknad, aktiv arbetsmarknadspolitik och integration på arbetsmarknaden.

Mattias Schulstad

Utredare

Arbetslivskriminalitet, offentlig upphandling, strukturfonderna (EFS+ och Regionalfonden).