Facket direkt facketdirekt.nu

Enheten för ekonomisk politik

Ekonomi Enheten för ekonomisk politik ansvarar för policyutveckling och bevakning inom ekonomisk politik, gör ekonomiska prognoser och bistår avtalsrådet med beräkningar av det samhällsekonomiska löneutrymmet. Enheten ansvarar också för policyutveckling och bevakning inom näringspolitik, bostadspolitik, allmänna pensioner och infrastruktur.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Torbjörn Hållö

Ekonom

Arbetsmarknad, etablering, lönebildning, internationell konjunktur, finansiella marknader.

Thomas Carlén

Ekonom

Lönebildning, strukturomvandling, svenska arbetsmarknadsmodellen, digitalisering och automatisering.

Anna-Kirsti Löfgren

Ekonom

Arbetsmarknad, välfärdsmodellen, fördelningsfrågor, allmän pension.