Fråga facket Fråga facket

Första maj: Satsa på vägar, järnvägar och bostäder

Opinionsbildning Regeringens anslag behöver höjas med nio miljarder redan i år. Nyinvesteringar i transporter måste upp till en procent av BNP. Dessutom måste vi bygga bostäder. Och sluta spela bingolotto med människors hälsa.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson Första maj-talade i Norrköping.
Karl-Petter Thorwaldsson Första maj-talade i Norrköping. Foto: Anders Larsson

Höjda anslag med 9 miljarder

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson talade i Norrköping och Linköping.

- För att bygga Sverige starkt och nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 behövs mer pengar till nyinvesteringar i vägar och järnvägar. Enligt LOs beräkningar behöver regeringens anslag höjas med omkring nio miljarder redan i år, och sedan växa i takt med BNP.

Regeringens ram för transportinvesteringar fram till år 2025 är 522 miljarder kronor. Av det ska 281 miljarder gå till nya vägar och spår.

- Det är mycket pengar, men vi har låtit våra ekonomer räkna på det och då visar det sig att nyinvesteringarna som andel av BNP faktiskt kommer att sjunka. Från 0,85 procent i dag till 0,67 procent år 2025, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Karl-Petter Thorwaldssons Första maj-tal 2015.

Nyinvesteringar i transporter och bostadsbyggande

LO vill därför att regeringen höjer ambitionen. Nyinvesteringar i transporter måste upp till en procent av BNP. Det innebär att anslagen behöver höjas med nio miljarder kronor redan i år, och sedan växa i takt med BNP.

- Dessutom måste vi börja bygga bostäder igen. Minst 75 000 per år. Norrköping visar vägen med 1 000 nya lägenheter på gång, mest hyresrätter. Om hela Sverige byggde i samma takt skulle vi komma upp i det antal nya bostäder som krävs, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Alla ska komma hem friska från jobbet

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson talade i Karlskoga.

- Jag har sagt det förut, och jag säger det igen, man spelar Bingolotto med människors liv just nu. Och man har gjort det under en längre tid. Det är helt oacceptabelt att vi ska skadas, bli sjuka eller till och med dö på jobbet.

Sjukskrivningarna ökar nu kraftigt i alla yrken och branscher, främst bland kvinnor och framför allt psykiska diagnoser.

- Arbetsmiljöverkets inspektörer har inte en chans att hinna med sitt uppdrag efter alliansregeringens nedskärningar. Med färre inspektioner får vi sämre arbetsmiljö, sa Torbjörn Johansson.

I vårbudgeten anslog den Socialdemokratiskt ledda regeringen 20 miljoner kronor till arbetsmiljöarbetet. Det är bra, men inte tillräckligt. Det räcker kanske till 30-40 nya arbetsmiljöinspektörer, om några år. Men det behövs många fler, och det snabbt, menade Torbjörn Johansson:

- Det kommer jag att framföra till regeringen när parterna kallas till krissamtal om de ökande sjuktalen. Det handlar om vår rätt att komma hem hela och friska från jobbet varje kväll.

Torbjörn Johanssons Första maj-tal 2015.

Sjukförsäkringen måste ge fullgott inkomstskydd

Ingela Edlund talade i Kramfors och Sollefteå.

- Under ett långt arbetsliv hinner det hända mycket. Vi blir sjuka och de flesta blir också friska. När du blir sjuk ska du känna tryggheten i att det finns en försäkring som gör att du ändå klarar dig ekonomiskt. Alla ska ha den tryggheten. Det borde vara en självklarhet att vi tillsammans solidariskt finansierar en försäkring som gör att den som är sjuk kan fokusera på att bli frisk. Det är mänskligt. Det är smart.

- Sjukförsäkringen måste åter bli en försäkring som garanterar oss ett rimligt och fullgott inkomstskydd när vi är sjuka. Inkomsttaket måste höjas och kopplas till löneutvecklingen.
Ingen ska bli av med sin ersättning för att man passerar någon administrativ tidsgräns. Stupstocken ska bort! När vi är sjuka ska vi istället rustas med korrekt rehabilitering. Så kan vi bli friska. Med tillit och stöd. Inte med hot och stress.Karensdagen i sjukförsäkringen behöver avskaffas. Vad gott har den gjort?

Ingela Edlunds Första maj-tal 2015.

Låt oss organisera oss

Tobias Baudin talade på Haymarket i Chicago.

- Över hela världen drabbas löntagare av åtstramningspolitik, arbetslöshet och sociala orättvisor. Det blir allt tydligare att högerns och nyliberalismens idéer inte fungerar, varken för ekonomin, jobben eller för miljön. Det måste bli ett slut på de oreglerade finansmarknaderna, massarbetslösheten och de globala orättvisorna!

- Vi samlas i åminnelse av Haymarkets martyrer. Deras budskap var enkelt och klart. Vi har rätt till anständiga arbetstider. Vi har rätt till skälig lön. Vi har rätt att bli behandlade med respekt, därför att vi är människor och har rätt att bli behandlade som sådana.

Svaret de fick var kulor, våld och förtryck.

- Men Haymarkets martyrer är inte glömda. Deras röster hörs i Chicago, Stockholm och min hemstad Luleå. De hörs över hela världen.  Närhelst arbetare går i strejk hör vi rösterna från martyrerna på Haymarket.

De som startade de första fackföreningarna i Sverige gav varandra ett löfte. Det fackliga löftet.

- Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter, arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav.

- Detta är ett löfte om solidaritet. Så låt oss ge varandra ett löfte att vi ska hålla samman. Vi ska stärka vår solidaritet. Därför att fackföreningen gör oss starka!

Tobias Baudins Första maj-tal 2015.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Foto: Anders Larsson