Fråga facket Fråga facket

Dags för satsningar inom välfärden

Välfärd Decennier av skattesänkningar och marknadsmodeller har drabbat svensk politik samtidigt som ett välfärdsunderskott har växt fram. Nu riskerar ökade klyftor och minskad tillit att splittra Sverige om vi inte agerar. Därför presenterar LO i dag tio områden med reformer för att satsa på välfärden i programmet Trygga välfärden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Välfärden har varit avgörande för att vårt land har blivit ett av världens mest jämlika och jämställda länder. Men de senaste decenniernas politik – med fokus på skattesänkningar och marknadsmodeller – har åsidosatt vikten av jämlikhet. Samtidigt har ett välfärdsunderskott i form av resursbrist och minskad tillit växt fram, vilket förklarar varför Sverige är det land där klyftorna ökat mest i hela västvärlden de senaste decennierna.

Vi har under 20-30 år sett hur välfärdsunderskottet ökat till följd av skattesänkningar, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin.

LO vill ha en välfärd där vi är medborgare, inte kunder. Vi vill att alla ska få välfärd efter behov, inte att de som kan betala extra får gå före. Att alla barn ska vara trygga, få kunskaper och utvecklas i förskolan, skolan och på fritids. Och att kvinnor och män, oavsett klass, ska kunna arbeta och försörja sig själva. 

Vi vill att det ska finnas trygghet för löntagarna att försörja sig under perioder av arbetslöshet, föräldraledighet eller sjukdom och därefter kunna komma tillbaka till arbete.

Under kommande mandatperioder står vi inför vägval med långtgående konsekvenser. En gemensam välfärd, som finns när och där vi behöver den, bidrar till jämlikhet, tillväxt och välstånd. 

Läs programmet Trygga välfärden – LOs program för en jämlik välfärd »