Fråga facket Fråga facket

"Utredningen bör slängas i papperskorgen"

Anställningsvillkor LO ställer sig kritiskt till utredningen om arbetsrätten som regeringen, till följd av förhandlingar med C och L, tillsatte idag. På flera punkter riskerar dessa direktiv att skada den svenska modellen och rubba balansen på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Jag anser att utredningen bör slängas i papperskorgen. Vårt problem i Sverige är brist på kvalificerad arbetskraft och när vi behöver fokusera på det är det här helt fel väg att gå, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Den svenska modellen utgår från att det är parterna och inte politikerna som beslutar om regleringar på arbetsmarknaden. LO anser därför att hotet om lagstiftning riskerar att försvåra för parterna att komma överens. Särskild kritik riktar vi mot direktivet om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS.

Det finns redan idag möjlighet för mindre företag att undanta personer från turordningslistan. Att utöka detta ytterligare kommer försvåra för fackliga organisationer att syna arbetsgivarens argument och bedömningar, fortsätter Karl-Petter Thorwaldsson.

LO är oförstående till att det ska bli billigare för arbetsgivarna att säga upp personal. Detta eftersom det är viktigt att löntagarna får möjlighet att pröva skälet för uppsägningen i en rättsprocess om det är nödvändigt. Däremot är LO positivt till att arbetsgivarna ska få ett utvidgat ansvar för löntagarnas omställning.