Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Protestnot till Kenyas president Mwai Kibaki

  LO har sänt en protestnot till Kenyas president Mwai Kibaki med anledning av anklagelserna mot Francis Atwoli som är generalsekreterare i landsorganisationen Central Organisation of Trade Unions of Kenya (COTU).  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • EFS utlyser en dag för aktiviteter och solidaritet till förmån för en social pakt för Europa

  EFS utlyser en dag för aktiviteter och solidaritet till förmån för en social pakt för Europa. Styrelsen uttrycker sitt starka motstånd mot åtstramningsåtgärderna som driver Europa in i ekonomisk stagnation, ja till och med recession, och mot den pågående nedmonteringen av den europeiska sociala modellen. Dessa åtgärder återupprättar inget förtroende utan bidrar bara till att förvärra obalanserna och främja orättvisor. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Brev till Spaniens premiärminister Mariano Rajoy Brey

  LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson har skickat ett brev till Spaniens premiärminister Mariano Rajoy Brey där han uttrycker sin oro över de omständigheter som har lett till att de spanska fackföreningarna utlyst en generalstrejk till den 14 november. Konsekvenserna av åtstramningspolitiken är förödande för arbetarna och medborgarna i en rad europeiska länder, bland dem Spanien. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Inbjudan till invigning

  Inbjudan till invigning av Arbetarröelsens Arkiv och Bibliotek den 10 november 2012. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Semiarieinbjudan 14 november 2012

  Seminarieinbjudan till den 14 november 2012: Demokrati som hinder för EUs fria rörlighet – är fri rörlighet för tjänster förenligt med den svenska arbetsmarknadsmodellen? 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

  Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation. 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI:
 • Skyddsombudens dag, OH-bilder LO-TCO Rättsskydd

  Material till Skyddsombudens dag och OH-bilder från LO-TCO Rättsskydd.  

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
 • Gränslöst arbete, skyddsombudsdagen, OH-bilder

  Gränslöst arbete, skyddsombudsdagen och OH-bilder från skyddsombudsdagen. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
 • Handledning för skyddsombud gällande kontroll av uttag av extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid.

  Handledning för skyddsombud gällande kontroll av uttag av extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
 • Så funkar det på jobbet

  Det är viktigt med baskunskaper om rättigheter och skyldigheter på jobbet. Det är extra viktigt för den som är ung, osäker och ny på jobbet. Genom LOs skolinformation vill vi hjälpa till att stärka elevernas kunskaper om jobbet och arbetsmarknaden. 

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI:
 • Dagordning LOs representantskap oktober 2012

  Onsdag den 24 oktober samlas LOs representantskap för att fastställa förbundens gemensamma krav inför nästa års avtalsförhandlingar.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • LOs avtalskrav 2013 och ny lönemodell

  LOs styrelse har beslutat att rekommendera samordnade förbundsförhandlingar. Beslut om samordning och vad den ska innehålla fattas definitivt av LOs representantskap den 24 oktober. Läs styrelsens förslag till representantskapet här.  

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

  En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Uttalande inför EU-toppmötet 18-19 oktober 2012

  Fackliga rättigheter kränks dagligen i krisbekämpningen. Konkurrenskraften i södra Europa ska stärkas genom sänkta löner, avreglerade arbetsmarknader och inskränkande av grundläggande fackliga rättigheter. Europafacket är kritiska i ett uttalande inför EU-toppmötet den 18 oktober 2012.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • LOs verksamhetsberättelse 2011

   

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LO-undersökning om vinster i välfärden

  I en opinionsundersökning beställd av LO framgår att det finns ett brett folkligt stöd för en mer reglerad välfärdsmarknad.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI:
 • LOs årsredovisning 2009

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2009.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI:
 • Alla kan göra något - allas lika värde och lika rätt

  Den här boken är till för dig som är aktiv i facket. Den handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet i en allt mer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik som går rakt emot våra intressen? 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI:
 • Alla kan göra något - studiehandledning

  Det här materialet är i först hand tänkt för en hel studiedag på 8 timmar. Materialet kan även användas för en studiecirkel, tre träffar om vardera 3 timmar är lagom, eller för självstudier. Mer information om hur det kan användas för en studiecirkel längre fram. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI:
 • LOs stadgar 2012

  Landsorganisationen i Sverige – LO – är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer – förbund. LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
Sida 9 av 411...6789101112...41