Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Öppet brev till allians för Sverige om arbetslöshetsförsäkringen

   

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Webbsändning från presskonferens om: Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän allt större

  Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän allt större. Sändningen i webb-tv från presskonferens den 14 september 2005 då LO publicerade rapporten Lönerapport 2005 – Löner och löneutveckling 1994 – 2004. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rösta 18 september - kyrkovalet

  En affisch med uppmaning att rösta i kyrkovalet den 18 september. Affischen är i A3-format. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rösta i valet 18 september

  Rösta i valet 18 september Söndagen den 18 september går vi till val i kyrkan. Kyrkovalet handlar om att stoppa kvinnoprästmotståndet, att bevara kyrkan som en öppen folkkyrka med plats för alla, att öppna kyrkans portar mot världen utanför samt att se till att kyrkans anställda som är medlemmar i Kommunal får bra och seriösa arbetsgivare i form av socialdemokratiska kyrkorådsledamöter. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Rekommendation av Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen i Sverige (LO) om anpassning av förbundsavtal för företag som blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv

  Den svenska ekonomin och arbetsmarknaden påverkas i allt större utsträckning av en ökad internationalisering/globalisering. Den ökande integrationen inom och utvidgning-en av den Europeiska Unionen illustrerar tydligt denna utveckling. För utstationering av arbetstagare för arbete i annat EU-/EES-land finns utstationeringsdirektivet (96/71/EG) som genomförts i Sverige genom utstationeringslagen (1999:678). I ökad omfattning förekommer att företag utför arbete av tillfällig karaktär i annat land, t ex genom att utländska företag för kortare tid bedriver verksamhet i Sverige. Detta har lett till att utländska företag i ökad utsträckning söker tillfälligt medlemskap i arbetsgi-vareförbund inom Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv och LO har den 7 februari 2005 enats om att försöka finna principer och utgångspunkter för vad som bör gälla med avseende på riksavtalen för utländska arbetsgivare som blir tillfälliga medlemmar i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • LO-ekonomernas Nyhetsbrev den 24 augusti 2005

  Inför budgetpropositionen: kraftfullt sysselsättningspaket men otillräcklig stimulans av efterfrågan Regeringen har inför budgetförhandlingarna aviserat ett kraftfullt ”jobbpaket” som berör 55 000 personer till en kostnad av 8 miljarder kronor per år under två år. Paketet har en inriktning på dem som har det svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det stärker arbetslinjen och minimerar risken för undanträngning av reguljära jobb.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Folkhemseliten drar ifrån

  För femte gången presenterar LO en rapport i serien om maktelitens inkomstutveckling. Vi har tidigare haft fokus på den extrema inkomstökningen för storföretagens VD. I årets rapport tittar vi närmare på den offentligt anställda och folk- och förtroendevalda eliten - folkhemseliten. Vi följer deras inkomstuteckling från 1950 till inkomståret 2001 och jämför den med industriarbetarens. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Lönestatistik förbundsvis år 2004 Medellön

  Lönestatistik för LO-förbundens största avtalsområden. Timlön och månadslön år 2004 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lönestatistik förbundsvis år 2004

  Lönestatistik för LO-förbundens största avtalsområden. Timlön, månadslön, avtalslön och antal medlemmar år 2004 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Satsa mer på tandvården

  Medlemmarna i LO-förbunden vill att man inte ska behöva betala mer för tandvård än för övrig hälso- och sjukvård – tänderna är en del av kroppen. Frågan har behandlats på de senaste två LO-kongresserna och på flera av LO-förbundens kongresser. Det finns ingen förståelse för de genomförda försämringarna inom det offentliga stödet för tandvård, utan snarare vill våra medlemmar att mer resurser satsas på tandvård. Det skriver LO om i rapporten Laga hålen i tandvårdsförsäkringen. Tandvård kostar för mycket och det finns en stark oro för att klasskillnader åter igen ska kunna avläsas i munnen, skriver Åsa Forsell i rapporten som publicerades i samband med en presskonferens den 9 juni 2005. Se presskonferensen här. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Vad tycker moderaterna om ett jämställt arbets- och familjeliv

  Fem frågor till moderaterna om ett jämställt arbets- och familjeliv, från Ulla Lindqvist, andre vice ordförande i LO, och Nalin Pekgul, förbundsordförande för s-kvinnor. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI:
 • Verksamhetsberättelse 2004

  LOs verksamhetsberättelse 2004 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Vad händer på mötet?

  När det är möte måste man hålla sig till en viss ordning. Skälen till det är självklara. Det handlar om demokrati. På många möten används inte det som kallas mötesteknik helt och fullt efter alla konstens regler. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vissa spelregler fungerar. Om detta handlar denna skrift. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Movin med Modupeh

  Provlyssna på den ur låten Movin´ med Modupeh. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Korttidsbidrag - tillämpningsregler för ansökningar

  Tillämpningsregler för ansökningar av korttidsbidrag, internat-bidrag och externatbidrag. Gäller ansökning och beviljning från 1 januari, 2005 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Korttidsbidrag - kollektiv ansökan - pdf-fil

  Kollektiv ansökan för korttids-, internat- och externatbidrag. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Overheadmaterial om omställningsförsäkringen med omställningsstödet och nya AGB

  Materialet innehåller en presentation och handledning för visning via dator eller overhead. Materialet som består av en serie bilder, åhörarkopior, anteckningssidor (talarmanus) samt en disposition kan anpassas av respektive förbund och förses med egen logotype. Materialet är skapat i powerpoint maj 2005. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Första maj-tal av Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande

  Jag vill börja mitt tal i dag, på arbetarrörelsens internationella högtidsdag, med att berätta om två fackliga kolleger till mig. De heter Wang Wanxing och Wang Miaogen. Sedan tio år är de tvångsintagna på en psykiatrisk institution i Kina. Tal av LOs tredje vice ordförande Leif Håkansson i Kristinehamn 1 Maj 2005. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Trygghet och solidaritet - första maj-tal 2005 av Wanja Lundby-Wedin

  Årets första maj paroll är trygghet och solidaritet. Två tidlösa värden som för oss inom arbetarrörelsen är intimt förbundna med varandra. Eller som Olof Palme formulerade det: Vi vill ha ett samhälle med trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra. Det hårda egoistiska samhället som är svaret på högerns frågor skapar otrygga människor som vänder taggarna mot varandra i sin ensamma oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis". Första maj-tal 2005 av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Första maj-tal 2005 av Erland Olauson

  I år står det Trygghet och solidaritet på våra förstamaj-paroller. Det är värderingar som aldrig blir omoderna och som bottnar i att alla människor har lika värde och lika rätt. Trygghet - Inte för några, inte för nästan alla, utan Trygghet för alla. Behoven, inte pengarna, ska styra. Första maj-tal 2005 av Erland Olauson. LOs förste vice ordförande. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
Sida 37 av 411...3435363738394041