Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • LO-ekonomernas Nyhetsbrev den 24 augusti 2005

  Inför budgetpropositionen: kraftfullt sysselsättningspaket men otillräcklig stimulans av efterfrågan Regeringen har inför budgetförhandlingarna aviserat ett kraftfullt ”jobbpaket” som berör 55 000 personer till en kostnad av 8 miljarder kronor per år under två år. Paketet har en inriktning på dem som har det svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden. Det stärker arbetslinjen och minimerar risken för undanträngning av reguljära jobb.  

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Folkhemseliten drar ifrån

  För femte gången presenterar LO en rapport i serien om maktelitens inkomstutveckling. Vi har tidigare haft fokus på den extrema inkomstökningen för storföretagens VD. I årets rapport tittar vi närmare på den offentligt anställda och folk- och förtroendevalda eliten - folkhemseliten. Vi följer deras inkomstuteckling från 1950 till inkomståret 2001 och jämför den med industriarbetarens. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Lönestatistik förbundsvis år 2004 Medellön

  Lönestatistik för LO-förbundens största avtalsområden. Timlön och månadslön år 2004 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Lönestatistik förbundsvis år 2004

  Lönestatistik för LO-förbundens största avtalsområden. Timlön, månadslön, avtalslön och antal medlemmar år 2004 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Satsa mer på tandvården

  Medlemmarna i LO-förbunden vill att man inte ska behöva betala mer för tandvård än för övrig hälso- och sjukvård – tänderna är en del av kroppen. Frågan har behandlats på de senaste två LO-kongresserna och på flera av LO-förbundens kongresser. Det finns ingen förståelse för de genomförda försämringarna inom det offentliga stödet för tandvård, utan snarare vill våra medlemmar att mer resurser satsas på tandvård. Det skriver LO om i rapporten Laga hålen i tandvårdsförsäkringen. Tandvård kostar för mycket och det finns en stark oro för att klasskillnader åter igen ska kunna avläsas i munnen, skriver Åsa Forsell i rapporten som publicerades i samband med en presskonferens den 9 juni 2005. Se presskonferensen här. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Vad tycker moderaterna om ett jämställt arbets- och familjeliv

  Fem frågor till moderaterna om ett jämställt arbets- och familjeliv, från Ulla Lindqvist, andre vice ordförande i LO, och Nalin Pekgul, förbundsordförande för s-kvinnor. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI:
 • Verksamhetsberättelse 2004

  LOs verksamhetsberättelse 2004 

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • Vad händer på mötet?

  När det är möte måste man hålla sig till en viss ordning. Skälen till det är självklara. Det handlar om demokrati. På många möten används inte det som kallas mötesteknik helt och fullt efter alla konstens regler. Men det är inte det som är det viktiga. Det viktiga är att vissa spelregler fungerar. Om detta handlar denna skrift. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Movin med Modupeh

  Provlyssna på den ur låten Movin´ med Modupeh. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Korttidsbidrag - tillämpningsregler för ansökningar

  Tillämpningsregler för ansökningar av korttidsbidrag, internat-bidrag och externatbidrag. Gäller ansökning och beviljning från 1 januari, 2005 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Korttidsbidrag - kollektiv ansökan - pdf-fil

  Kollektiv ansökan för korttids-, internat- och externatbidrag. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI: Blanketter
 • Overheadmaterial om omställningsförsäkringen med omställningsstödet och nya AGB

  Materialet innehåller en presentation och handledning för visning via dator eller overhead. Materialet som består av en serie bilder, åhörarkopior, anteckningssidor (talarmanus) samt en disposition kan anpassas av respektive förbund och förses med egen logotype. Materialet är skapat i powerpoint maj 2005. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Första maj-tal av Leif Håkansson, LOs tredje vice ordförande

  Jag vill börja mitt tal i dag, på arbetarrörelsens internationella högtidsdag, med att berätta om två fackliga kolleger till mig. De heter Wang Wanxing och Wang Miaogen. Sedan tio år är de tvångsintagna på en psykiatrisk institution i Kina. Tal av LOs tredje vice ordförande Leif Håkansson i Kristinehamn 1 Maj 2005. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Trygghet och solidaritet - första maj-tal 2005 av Wanja Lundby-Wedin

  Årets första maj paroll är trygghet och solidaritet. Två tidlösa värden som för oss inom arbetarrörelsen är intimt förbundna med varandra. Eller som Olof Palme formulerade det: Vi vill ha ett samhälle med trygga människor som orkar dela med sig av det goda till varandra. Det hårda egoistiska samhället som är svaret på högerns frågor skapar otrygga människor som vänder taggarna mot varandra i sin ensamma oro över att bli en av de många förlorarna i vinnarnas paradis". Första maj-tal 2005 av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Första maj-tal 2005 av Erland Olauson

  I år står det Trygghet och solidaritet på våra förstamaj-paroller. Det är värderingar som aldrig blir omoderna och som bottnar i att alla människor har lika värde och lika rätt. Trygghet - Inte för några, inte för nästan alla, utan Trygghet för alla. Behoven, inte pengarna, ska styra. Första maj-tal 2005 av Erland Olauson. LOs förste vice ordförande. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Ulla Lindqvists första maj-tal i Nyköping 2005

  Första Maj är vår alldeles speciella dag och det känns bra att få fira med er här i Nyköping. Det är en dag då vi kan känna oss extra stolta över att tillhöra en rörelse som bygger på övertygelsen om allas lika rätt och värde. I år står det Trygghet och solidaritet på våra förstamaj-paroller. Första maj-tal 2005 av Ulla Lindqvist i Nyköping. 

  OMRÅDE: Opinionsbildning
  KATEGORI:
 • Effektiva marknader för högre tillväxtbana - en undersökning av LO-ekonomerna

  Denna skrift handlar om av- och omreglering av marknader för varor och tjänster i Sverige under främst 1990-talet. Skriften har författats av LO-ekonomen Monika Itri-Arvidsson. Slutsatsen i rapporten är att utvecklingen på en rad marknader inneburit ökad produktivitet, men att de positiva effekterna inte tillräckligt tillfaller konsumenterna i form av lägre priser. Samtidigt har sysselsättningen minskat i flera av de branscher som omreglerats. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Riktlinjer för LOs internationella verksamhet

  Riktlinjer för LOs internationella verksamhet, antagna på kongressen 2004. Allas rätt till arbete och en lön som det går att leva på, är grunden för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle. Ett starkare anställningsskydd. Ett ökat inflytande över arbetsvillkoren. Över hela världen organiserar sig 150 miljoner arbetstagare fackligt för samma frågor som svenska arbetstagare gör. Gemensamt har vi insikten om att man blir starkare och åstadkommer mer tillsammans än var för sig. Den fackliga idén känner inga gränser.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Det spelar roll - löntagarnas krav på EU

  Europafacket är löntagarnas röst i EU. LO har tagit fram en ny skrift om de krav Sveriges och EUs övriga fackanslutna löntagare driver gemensamt i EU. Skriften heter Det spelar roll. Tillsammans är vi 60 miljoner medlemmar, och en stark kraft för ett socialt Europa, med full sysselsättning, rättvisa och trygghet. Skriften tar också upp valet till Europaparlamentet den 13 juni, då alla EUs röstberättigade medborgare kan delta. Det är ett viktigt val. Europaparlamentet har inflytande över många frågor som är viktiga för löntagarna.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Diagram och statistik från arbetslivet i Europa

  Hur hög är arbetslösheten i EU-länderna? Vad tjänar man efter skatt? Hur många har barnomsorg? Detta och mycket annat om arbetsmarknad och välfärd i Europa visar LOs Europastatistik. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
Sida 37 av 411...3435363738394041