Material

Här hittar du kampanjmaterial, verksamhetsberättelser, stadgar, protestbrev med mera. Rapporter, remissyttranden, faktablad och diagram hittar du i LO Fakta. Material kan beställas från LO-distribution.

 • Handbok för ordning och reda på arbetsmarknaden

  En av fackföreningsrörelsens viktigaste uppgifter är att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden. Arbetstagare ska inte tvingas att konkurrera med varandra om löner och anställningsvillkor. Arbetsgivarna ska följa avtal och lagar. Myndigheterna ska övervaka att lagar och regler följs. 

  OMRÅDE: Kollektivavtal
  KATEGORI:
 • Uttalande inför EU-toppmötet 18-19 oktober 2012

  Fackliga rättigheter kränks dagligen i krisbekämpningen. Konkurrenskraften i södra Europa ska stärkas genom sänkta löner, avreglerade arbetsmarknader och inskränkande av grundläggande fackliga rättigheter. Europafacket är kritiska i ett uttalande inför EU-toppmötet den 18 oktober 2012.  

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • LOs verksamhetsberättelse 2011

   

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Verksamhetsberättelse
 • LO-undersökning om vinster i välfärden

  I en opinionsundersökning beställd av LO framgår att det finns ett brett folkligt stöd för en mer reglerad välfärdsmarknad.  

  OMRÅDE: Välfärd
  KATEGORI:
 • LOs årsredovisning 2009

  Årsredovisning för LO och LO-koncernen 2009.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI:
 • Alla kan göra något - allas lika värde och lika rätt

  Den här boken är till för dig som är aktiv i facket. Den handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet i en allt mer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik som går rakt emot våra intressen? 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI:
 • Alla kan göra något - studiehandledning

  Det här materialet är i först hand tänkt för en hel studiedag på 8 timmar. Materialet kan även användas för en studiecirkel, tre träffar om vardera 3 timmar är lagom, eller för självstudier. Mer information om hur det kan användas för en studiecirkel längre fram. 

  OMRÅDE: Facklig utbildning
  KATEGORI:
 • LOs stadgar 2012

  Landsorganisationen i Sverige – LO – är en sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer – förbund. LO har, såsom den gemensamma organisationen för de samverkande förbunden till uppgift att leda och samordna LOs och förbundens strävanden att tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. LO ska därvid och i övrigt verka för en samhällsutveckling på grundval av politisk, social och ekonomisk demokrati präglad av jämlikhet och en feministisk grundsyn. Uppgiften utgår från den grundläggande synen om allas lika värde och rätt.  

  OMRÅDE: Organisationsfrågor
  KATEGORI: Stadgar
 • Protestbrev till Swazilands premiärminister

  LO skickar ett brev till Swazilands premiärminister för att protestera mot regimens kränkningar av löntagarnas rättigheter. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Förnyad uppmaning till Elfenbenskusten

  Förnyad uppmaning till Elfenbenskusten 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Skyddsombudens år 2012 - förbundsaktiviteter den 28 augusti 2012

  Skyddsombudens år 2012 - förbundsaktiviteter den 28 augusti 2012. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
 • Protestnot till Thailands premiärminister mot utvisning av gravida migrantarbetare.

  Protestnot till Thailands premiärminister mot utvisning av gravida migrantarbetare. 

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Karta över Pride park 2012

  Karta över Stockholm Prideområdet 2012 och LOs monter 29. 

  OMRÅDE: Anställningsvillkor
  KATEGORI:
 • IFS protest mot Turkiet 2012

   

  OMRÅDE: Internationellt
  KATEGORI:
 • Gilla Jobbet - flyer

  Inbjudan till Gilla Jobbet på Stocklholmsmässan den 24-25 oktober 2012. 

  OMRÅDE: Arbetsmiljö
  KATEGORI:
 • Programbroschyr Almedalen 2012

  LOs Programbroschyr till Almedalen 2012. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Från Branting till Palme

  En vandring i arbetarrörelsens historia. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • LO-kongressen kräver stopp för kränkningar av fackliga fri- och rättigheter i EU

  Uttalande från LO-kongressen den 27 maj 2012. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Anförande av Karl-Petter Thorwaldsson 27 maj 2012

  Karl-Petter Thorwaldssons anförande vid LOs kongress den 27 maj 2012. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
 • Tal av Tobias Baudin

  Tal av Tobias Baudin på LOs kongress 2012. 

  OMRÅDE:
  KATEGORI:
Sida 10 av 411...78910111213...41