Fråga facket Fråga facket

Hur påverkar EU-medlemskapet?

Kollektivavtal Medlemskap i EU har delvis medfört förändrade förutsättningar för det svenska kollektivavtalssystemet. EU-rätten har efter Lavalmålet medfört att svenska kollektivavtal inte fullt ut kan tillämpas på arbete som utförs i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Värdlandets villkor

Det finns ett EU-direktiv, det så kallade utstationeringsdirektivet, som slår fast att när arbete utförs i annat EU-land ska värdlandets villkor gälla. Efter EU-domstolens tolkning av direktivet i Lavalmålet gäller detta dock inte samtliga avtalens villkor och nivåer.

Facket vill inte hindra någon EU-invånare att arbeta i Sverige. Tvärt om, Sverige är ett av mycket få EU-länder som inte införde några övergångsregler för de tio länder som blev medlemmar i EU i maj 2004. Det är en hållning som LO stödjer.

Det LO hävdar är de rättsregler som ska gälla är att alla som arbetar i Sverige ska göra det enligt de villkor som gäller på svensk arbetsmarknad. Detta handlar också om hur vi fackligt i Europa ska kunna stå upp för löntagarnas intressen. Vi måste försvara avtalsrätten och kollektivavtalen i varje land.

Konflikten i Vaxholm - Lavalmålet

EU-domstolens beslut i det så kallade Lavalmålet innebär att svenska fack inte längre har möjlighet att fullt ut kräva att utländska arbetstagare behandlas på samma sätt som svenska arbetstagare. Utgången av Lavalmålet innebär att EUs utstationeringsdirektiv nu fungerar som en begränsning av de villkor som kan krävas av utländska företag som utstationerar arbetstagare till Sverige.

Jonas Wall