Facket direkt facketdirekt.nu

Facklig anslutning efter klass och kön år 2019


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Kvinnor är fackligt anslutna i högre grad än män

  • Bland samtliga anställda är 72 procent av kvinnorna och 64 procent av männen fackligt anslutna.
  • Fördelat på arbetare och tjänstemän så är den fackliga anslutningen högst bland kvinnliga tjänstemän. Av dessa är 75 procent fackligt anslutna medan 63 procent av kvinnliga arbetare är det.
  • Bland män är 68 procent av tjänstemännen och 58 procent av arbetarna fackligt anslutna.

Visa tabell
Facklig anslutning efter klass och kön. År 2019 Kvinnor Män
Arbetare 63 58
Tjänstemän 75 68
Samtliga 72 64