Facket direkt facketdirekt.nu

Andel deltagare i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning i arbete 90 och 365 dagar efter avslutad utbildning, åren 2001-2014


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Andel i arbete minskar kraftigt

Arbetsmarknadsutbildningens kvalitet har försämrats sedan mitten av 2000-talet. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att en mindre andel går vidare till arbete efter genomförd utbildning. Så är dock fallet. Diagrammet visar att andelen av utbildningsdeltagarna som är i arbete 90 respektive 365 dagar efter att utbildningen är avslutad har sjunkit kraftigt sedan 2007. Under 2014 var det endst 21 procent av deltagarna som var i arbete 90 dagar efter avslutad utbildning, att jämföras med 56 procent år 2007.

I statistiken inkluderas alla som har fått ett beslut om arbetsmarknadsutbildning. Det innebär att deltagare både inom och utanför garantierna är med. De arbetssökande kan också ha fått fler arbetsmarknadspolitiska insatser, såsom subventionerade anställningar, praktik eller andra utbildningsinsatser vilket betyder att utfallet i jobb inte säger något om effekten av den specifika arbetsmarknadsutbildningen utan endast något om hur det har gått för deltagarna.

Om deltagare som ingår i något av garantiprogrammen exkluderas blir utfallet bättre. Under år 2012 hade 21 procent av alla deltagare arbete efter 90 dagar medan 29 procent bland deltagarna som inte var i garantierna var i arbete. 

Visa tabell
   2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014
90 dagar 34,3 39,9 43,7 44,8 43,9 47,9 55,2 37,3 18,9 28,9 25,3 21,2 21,7 20,6
365 dagar 47,3 51,6 52,5 57,2 59,5 69,4 69,6 41,3 41,7 52,8 42,1 39,8 40,4  

LO.se

LO PRESENTERAR

OM DET BÖRJADE SÅ HÄR

HUR SKA DET DÅ SLUTA?

SE FILMEN NU