Fråga facket Fråga facket

Visstidsanställning då arbetstagaren fyllt 67 år


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Åldersstyrt

Förutsättningen för denna typ av visstidsanställning är att det är fråga om en person som fyllt 67 år. Precis som för allmän visstidsanställning är huvudregeln att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat.

Skillnad på före och efter 67 år

Omvandlingsregeln till tillsvidareanställning som finns för allmän visstidsanställning och vikariat är inte tillämplig för denna anställningsform.

Det är viktigt att skilja på en visstidsanställning som ingås då arbetstagaren fyllt 67 år och på en tillsvidareanställning som inte sägs upp i samband med att den anställde fyller 67 år. Använder inte arbetsgivaren möjligheten att avsluta arbetstagarens anställning en månad innan denne fyller 67 år fortsätter tillsvidareanställningen att gälla även efter 67 års ålder.

I det fallet krävs saklig grund för uppsägning. En arbetstagare som har fyllt 67 år inte har rätt till längre uppsägningstid än en månad.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!