Fråga facket Fråga facket

Anställningsbevis


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Att veta vad som gäller

Anställningsbeviset reglerar arbetsvillkoren mellan dig och arbetsgivaren och är ett bevis på att du har en anställning.

Du har laglig rätt att få ett anställningsbevis senast en månad efter att du börjat jobba, men be om ett redan innan du börjar arbeta så att du vet vilka villkor som gäller.

Lättare att kräva sin rätt

Skulle du råka illa ut på jobbet så har facket större möjlighet att hjälpa dig om du har ett anställningsbevis. Kontakta ditt fackförbund om du inte fått något.

Anställningsbevisets innehåll

Anställningsbeviset ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal (i förekommande fall).

Minderårig - vårdnadshavare

Den som är minderårig får inte teckna ett anställningsavtal, det måste vårdnadshavaren göra.

Exempel på anställningsbevis

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!