Fråga facket Fråga facket

Allmän visstidsanställning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Bestämda datum

En allmän visstidsanställning börjar och slutar vid ett bestämt datum. Det finns ingen bestämd uppsägningstid för anställningsformen i lag, men huvudregeln är att anställningen inte går att avbryta i förväg om man inte har avtalat om annat. I vissa kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstid vid allmän visstidsanställning.

Övergår till tillsvidareanställning

Det finns två sätt en allmän visstidsanställning kan övergå till en tillsvidareanställning:

1. Om en arbetstagare under en femårsperiod haft en allmän visstidsanställning hos en arbetsgivare i sammanlagt mer än två år övergår anställningen till en tillsvidareanställning, vanligen så kallad fast anställning. 

2. Om du haft olika sorters visstidsanställning - alltså allmän visstid, vikariat eller säsongsanställning - hos en arbetsgivare och dessa följt på varandra så övergår den allmänna visstidsanställningen till en tillsvidareanställning efter att du uppnått två år (med allmän visstidsanställning). Det finns ingen begränsning av hur lång tidsperiod det rör sig om, kravet är att anställningarna följt på varandra. Med det menas att det inte varit längre än 6 månader mellan de olika anställningarna.

I sådana fall ska arbetsgivaren på din begäran lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpningen av alternativ 2.

Stärk dina kunskaper ytterligare - gå en facklig utbildning!