Facket direkt facketdirekt.nu

Gäller den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen när jag arbetar hemma pga coronaviruset?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

Under coronapandemin har många fått uppmaningen att jobba hemifrån, bland annat för att minska smittspridningen till exempel i rusningstrafik. Vid hemarbete gäller arbetsskadeförsäkringen, men till skillnad från arbete på arbetsplatsen krävs att du utför dina arbetsuppgifter. Om du skadar dig när du kokar kaffe räknas det inte som ett arbetsolycksfall, även om det sker under fastställd arbetstid.

Läs mer om coronaviruset och de kollektivavtalade försäkringarna hos Afa försäkring